" Let's make music on in the classroom"

2015 szeptemberében indult el az Európai Unió által támogatott ERASMUS+ pályázati rendszerében nyertes, fenti címet viselő pályázat megvalósítása. A két évig tartó munka során nyolc ország (a koordinátor Törökország mellett Lengyelország, Lettország, Litvánia, Olaszország, Románia, Spanyolország valamint Magyarország) egy-egy iskolája dolgozik közösen. Az együttműködés célja, hogy megkeresse az oktatásban a zene felhasználásának minél többfajta formáját. A felismerés, hogy a zene az énekórákból kilépve más tanórákon is hozzájárulhat a tananyag könnyebb, élményszerűbb elsajátításához a résztvevő iskolákban már korábban megszületett, a jelenlegi közös munka ezeknek a próbálkozásoknak az összefogását jelenti. Az egymást váltogató diák és tanári találkozók során nem csak megismerjük egymás jól működő gyakorlatait, hanem új ötleteket is keresünk, hogyan is használjuk a zene játékos, képzeletgazdagító hatását az oktatás legkülönbözőbb területein, aminek segítségével színesebb és élvezetesebb lehet az egyéb ismeretek elsajátítása is. A program elsődleges célja mellett lehetőség nyílik egymás kultúrájának, tanítási szokásainak megismerésére új ismeretségek, akár barátságok kialakítására is.

2015. novemberében A török Kirikkale városában találkoztak először a programban részt vevő iskolák tanárai. Itt került sor az iskolák bemutatkozására (kiemelve, hogy ki milyen módon használja a zenét az oktatásban), az első év feladatainak megbeszélésére, és az olaszországi már diákokkal közös munka megtervezésére. Iskolánkat az igazgatónk Polányiné Takács Judit valamint Knyazoviczki Zoltán képviselte.

2016. január 17. és 23. között az olasz Cisterna di Latina városában találkoztak végre a diákok is. A kiutazók Ország Eszter, Páll Zsófia, Pásztor Csilla, Polonkai Renáta voltak Kozma György és Knyazoviczki Zoltán kíséretében. Itt bemutatták egymásnak saját zenei kultúrájukat, hagyományaikat, rövid foglalkozások keretében a zene órai felhasználásához is új ötleteket ismerhettünk meg. Nem utolsó sorban pedig az iskolák által előre elkészített logó tervek közül kiválasztották a pályázat hivatalos, közös emblémáját is. Szerencsére volt idő mindezek mellett az olasz táj és Róma nevezetességeinek megtekintésére is, így rengeteg élménnyel és barátsággal gazdagabban érkeztünk haza.

2016. április 5-9. volt a következő találkozó időpontja, a helyszín pedig Jaunjelgava, Lettország. Itt ismét csak tanárok találkoztak, tőlünk Varga Erzsébet és Vincze Éva. Ezen a találkozón már a gyakorlatban is bemutatták tanáraink ötleteiket a zene alkalmazásáról, hiszen tanították is a lett diákokat, valamint egymás táncaival is megismerkedtek. Fontos feladata volt a találkozónak a bukaresti közös munka előkészítése.

2016. május 16-22. között Bukarestben, Romániában találkoztak újra diákok és tanárok a részt veveő országokból. Iskolánkat Bouché Nathalie, Hoffmann Gergely, Major Véda és Szmetana Péter képviselte Dudits Zsuzsanna és Varga Erzsébet kíséretében. A találkozó középpontjában a kórus, a közös éneklés állt, amivel kapcsolódtak az abban az időben megrendezett Intermezzo Bukaresti Kórusfesztiválhoz. A diákok muzsikáltak illetve énekeltek országonként is, majd egy közös kórusba is összeálltak. A szakmai munka mellett itt is jutott idő megismerni a fogadó város és környéke szépségeit, a diákoknak pedig volt alkalmuk barátokat szerezni.

To Connect Through Our Differences

Kapcsolódás a különbözőségeinken keresztül

Ezzel a címmel indítottunk el egy újabb, kétéves, iskolai együttműködésen alapuló projektet, kilenc iskola részvételével, 2012 őszén. A projekt témája felöleli a legtöbb művészeti és kulturális területet. Az itthoni szakmai munka mellett 16 növendéknek arra is lehetősége nyílt, hogy utazzon, hiszen minden résztvevő iskola más országból való (bolgár, francia, dán, svéd, portugál, magyar, oszták, lett és lengyel). A két éves periódus alatt mind a kilenc helyszínen megrendezésre került egy-egy találkozó, "meeting". A projekt hivatalos nyelve szokás szerint az angol, ami azt jelenti, hogy minden projektterméket, dokumentumot ezen a nyelven készítünk el, illetve egymás között is ezen a nyelven kommunikálunk. A projekthez kapcsolódik egy weboldal is, ahol a résztvevők - szintén angolul - kommunkikálhatnak egymással, illetve ide töltjük fel a projekttermékeket is, ezek nyilvánosan megtekinthetők. https://www.connecteurope.spruz.com/