Improvizáció

Jelentősége és használata az alapfokú művészetoktatásban

A jó gyakorlat célja:

Kreativitás-fejlesztés, játékos tanulás, az ismeretek könnyebb és mélyebb elmélyítése, az önkifejezés hatékony elősegítése, önállóságra nevelés.

Az improvizációs gyakorlatot sokféleképpen végezhetjük. Gyermekek esetében különösen fontos, hogy bizonyos szabályok keretén belül történjék az improvizáció, az eszköztárat előre meg kell szabnunk, ez nagyfokú biztonságot ad. Fontos az is, hogy soha ne kérjünk "túl sokat", különösen a kezdetekkor. Megszabhatjuk a hangokat (lehet két hang is), vagy a ritmust, vagy a metrumot. A keretek megadásakor koncentrálhatunk egy adott tananyag részre (például éles ritmus, szinkópa, adott skála, ütemmutató stb.). Abban a pillanatban, hogy a gyerek nem reprodukálja, hanem önállóan felhasználója és "előállítója" lesz a zenének, ezek a megadott dolgok (anyag részek) sokkal mélyebb értelmet nyernek, sokkal jobban berögződnek. A gyerekek mindig sokkal jobban értékelik azt, amit saját maguk hoznak létre. Az improvizáció által felszínre kerülnek saját gondolatai, egyéniségének a karaktere. A gyakorlat a figyelem összpontosításban is segít.

Az improvizációs gyakorlatok jelentősége az együttnevelés terén van. A gyakorlatok végezhetők csoportban. A tevékenység csoport-összetartó ereje is bizonyított. Az interaktivitás területén is kiváló eredményeket produkál. Közös gondolkodásra, alkotásra, közös "produktum" létrehozására nevel, melynek létrehozásához a másikkal való együttműködés, kommunikáció, a másikra való figyelés elengedhetetlen.

A gyermekek sokkal közvetlenebb élmény által, játékos formában jutnak mélyebb ismeretekhez. Megszokják az önálló gondolkodást, a reprodukálás mellé belép a kreatív alkotás, a tudásanyag saját és gyakorlati felhasználása, mely által jobban a sajátjuknak érezhetik a zenét. A zenében való improvizáció, alkotó munka gyakorlása segítséget ad a más területen való, hasonló kreatív munkában.

Az improvizációnak régi hagyományai vannak a zenében, így evidens módon került alkalmazásra a zeneoktatásban. A gyerekek érdeklődése és öröme vezetett ahhoz, hogy a legkülönbözőbb zenei anyagokat játékos - improvizatív módon is gyakoroltassuk.

Pozsár Eszter