Hazai pályázatok

"Színpadon a helyünk" - NTP-MŰV-18-0014


A tehetséggondozó programban a tanulók komplex tehetséggondozásban részesültek a szabadidős tevékenység keretein belül.
A pomázi Zenés Diákszínpad utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretekből alakuló csoportja a 60 órás komplex tehetséggondozó program megvalósítása után egy produkciót hoztak létre, élő zenés előadás keretében: Fésüs É.-Tamássy Z..: Palacsintás király c. zenés mesejátékát. A színművet két alkalommal adta elő a társulat, melyben a főbb szerepeket a pályázatba bevont tehetségek játszották, és mellettük a kisebb szerepeket pedig a Teleki-Wattay Művészeti iskola tanulói kapták.
A programba bevont célcsoport iskolánk tehetséges tanulói (9 fő), tehetségígéretes tanulók (8 fő), közülük 2 fő hátrányos helyzetű), kiemelten tehetséges diákok (3 fő). Életkoruk 10-15 év között volt. Közülük a zenei csoportban 12 fő, a táncművészeti csoportban 8 fő tehetséggondozása történt.
Két kiegészítő tevékenység valósult meg a programba bevont tanulók részére:
1. 3 napos bentlakásos szaktábort szerveztünk a programban résztvevő gyerekeknek a Pest-megyei Horány-Szigetmonostorra. A naponként 6 órás tehetséggondozó foglalkozásokon (délelőtt 3 óra, délután 3 óra) a zene, a tánc, és drámafoglalkozások koncentrált munkát kívántak mind a növendékektől, mind a foglalkozásokat tartó tanároktól. Szabadidős tevékenységként, tehetséggazdagítás keretében a tábor ideje alatt kirándulásokat tettünk, felfedeztük a környék természeti szépségeit. A nyitó napon megismerkedtek a tanulók a szigetmonostori "Bikás ökopark-klímapark " munkájával, valamint az állattartásról, környezettudatos életformáról kaptak élményeket, tudásanyagot.

  • 2. A Családi nap" - 4 órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozás szülők, hozzátartozók bevonásával, "Ismerjük meg egymás rejtett képességeit" címmel. Interaktív drámajátékok, ügyességi játékok, közös tánc, daltanulás forgószínpad szerűen került megvalósításra. A program része a tehetség felismerésről gazdagításról való beszélgetés, valamint a tehetséges gyermekek tanulási, nevelési nehézségeiről is beszéltünk. A program moderátorai Polányiné Takács Judit, tehetségfejlesztő tanár és Simoncsics Zsófia drámapedagógus voltak.

NTP-TFJ-17-0022 - Modern eszközök a tehetség segítés szolgálatában

A pályázatban tehetségfejlesztő eszközöket kértünk.

  • A 3 db AT-ATW3110bD zsebadós szetthez és az 3 db AT-AT899cwTH miniatűr gömb karakterisztikával rendelkező mikrofonokat, mikroportokat a Pomázi Zenésszínpad diákjai, a zenés színjátszók előadásain használjuk. Ebben a tanévben Dió D.-Ország E: Csodakislány című musical, valamint Horváth P.-Novák J.: Enyém a vár című mesejátékát adták elő a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Zenés Színjátszói. Különlegességnek számít, hogy előadásaik kivétel nélkül élőzenés produkciók, a play back technika teljes mellőzésével történnek. A zenét a helyi zeneiskola jazz, -és klasszikus- tanszakos növendékei szolgáltatják.
  • Az 1 db CraftUnique CraftBot PLUS 3D nyomtató használatát rézfúvós szakos innovátor mesterpedagógus kollégánk tanulta meg, akinek mesterportfóliója tartalmazza az új technika bevezetésével forradalmasítható fúvós zenei oktatást. A fúvóka szerepe kiemelkedő jelentőségű a fejlődés szempontjából, a személyre szabott eszközzel a tanulási folyamat jelentősen felgyorsíthatóvá vált. A fúvókák mellett a készülék alkalmas volt hangszeralkatrészek és egyéb taneszközök (Pl. befúvódoboz) előállítására is. A nyomtató segítségével fúvástechnikát fejlesztő eszközöket is elkészítettünk, pl. a kezdők számára, a hangszerre csatlakoztatható kéz-távolságtartó adapter, amely meggátolja a rossz hangszertartást, billentyűkezelést. A kezdőknek kialakított, PLA anyagból készített fúvókák sokkal jobban szólnak, mint a standard alap adapterek. Az érdeklődő növendékek saját maguk is elkészíthették fúvókáikat.Mindkét beszerzendő eszköz példamutató használatát az Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatai között tudjuk továbbadni más intézmények pedagógusainak.


NTP - MŰV-17-0138 "Előttem az utódom" - a pomázi Zenés Diákszínpad komplex tehetség gondozó programja


  • A pályázatunk célja volt a pomázi Zenés Diákszínpad utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretekből alakuló csoportja számára olyan 60 órás komplex tehetséggondozó program megvalósítása a zene és táncművészet kompetenciaterületeken, drámapedagógiai eszközökkel, melynek végére a növendékek erős oldalának fejlesztésén keresztül egy produkciót hozzunk létre, élő zenés előadás keretében: Horváth P.-Novák J.: Enyém a vár c. zenés mesejátékát. A pályázat megvalósítása során, melyben a tehetséggazdagítás élményszerző, lazuló elemeit és a tehetségdifferenciálás eszközeit is alkalmaztuk, a növendékek magabiztosabbá váltak, színpadi prózai és énekes szereplésük, színpadi táncos mozgásuk nagyban fejlődött.

A közösségben való együttműködés hatására, a társakkal való közös munka során az interperszonális készégeik, szociális kompetenciáik, motivációjuk, alkalmazkodó képességük, személyiségük, önismeretük az átlagosnál gyorsabban, hatékonyabban fejlődött. A mesejátékot 5 alkalommal mutattuk be iskolánk hangversenytermében, május 11., 12., 13., 17., és 18-án. 

A foglalkozást vezetők: Albrechtovics Miklósné, Varga Erzsébet, Vincze Éva

NTV-MOI-16-0032

B.A.C.H - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar tehetséggazdagító programja

Pályázatunk célja egy olyan különleges projekt megvalósítása, amelynek témája J. S. Bach, és a neve betűiből alkotott misztikus BACH motívum. A tematikus program során olyan műveket elemzünk, amelyek jelentősen determinálták a géniusz munkásságát. Különlegesség, hogy nemcsak a kortársai hatásait kutatjuk, hanem az általa felhasznált szerzők darabjait is vizsgálni fogjuk. A zenékhez digitális képi, fény hatásokat és effekteket készítenek a tanulók, mely az előadás szerves részét fogja képezni.

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

A foglalkozást vezetők: Széplaki Zoltán, Zsideiné Szőke Erika, Kozma György, Veres Zoltán

NTV-MKÖ-16-0036

"EGYÉNISÉG-TEHETSÉG"

A Dél-Alföld néphagyományainak megismerése és ápolása

Célunk a Dél-Alföld hagyományos ének, zene és tánc kultúrájának bemutatásán, és ezen ismeretek átadásán keresztül a hagyományápolás fontosságának felismertetése, valamint annak megértetése, hogy a népi kultúra hazánk nemzeti örökségének szerves része. A Dél-Alföld jellegzetes hangszere a tekerő, mely a XX. századra Magyarországon kizárólag ezen a területen maradt fent. A tekerő mára felkerült a Csongrád Megyei Értéktárba, így hazánk kulturális örökségének is része. A magyar hangszeres népzene elsősorban vokális alapú, így a hangszer oktatásában is elsődleges az énekek ismerete. Mindez szervesen összefügg a néptánccal, hiszen egy hagyományos paraszti kultúrában természetes volt az alkalmakhoz kötött hangszeres zenével kísért táncolás.

A foglalkozást vezetők: Dúcz Lászlóné és Németh András

NTP-NTV-16-A-0007

Csúcshatás - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar részvétele a XIX. Flicorno D'oro nemzetközi versenyen - 2.000.000 Ft

Pályázatunk célja, a zenekar részvétele a XIX. FLICORNO D'ORO nemzetközi fúvószenekari versenyen. A sikeres versenyzésen túl lényeges szempont a nemzetközi tendenciák megismerése, a kitűnő magyar zeneszerzők bemutatása, és nem utolsó sorban a hazai fúvóskultúra népszerűsítése. Ami ennél is fontosabb: tanítványaink a felkészülés során, a tehetségük gazdagításához, kibontakoztatásához, az egyik legfontosabb kvalitást szerzik meg, a kitűnő felkészülés és a "csúcsrajáratás" képességét!

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezető: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika

NTP-MOI-15-0027

Túl a maszat-hegyen -

komplex tehetséggondozás - 1.800.000 Ft

A pomázi Zenés Diákszínpad egész estét betöltő élő zenés előadás keretében mutatta be Varró D.-Presser G.: Túl a maszat hegyen c. zenés kalandjátékát. A pályázati program a mű bemutatásához való utat, foglalkozásokat tartalmazza, melyben a tehetséggondozáson kívül a tehetséggazdagítás és tehetségdifferenciálás eszközeit alkalmaztuk.

Ezeken a foglalkozásokon a tanulók komplex tehetséggondozásban részesültek az iskolai szabadidős tevékenység keretein belül.

Megvalósítója: Pomázi Zenés Diákszínpad

Vezető: Simoncsics Zsófia, Méhes Imre

NTP-TV-13-0029 - "Mert képes vagy rá" - A Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar nemzetközi versenye - 1.800.000 Ft

A hagyományokkal rendelkező iskolák tanulói számára meghirdetett országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá hazai tanulók és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása.

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezetője: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika

NTP-AMI-13-0016 - "Miénk a lehetőség"- komplex tehetséggondozás - 1.379.000 Ft

A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása

A program célja

  • Soknemzetiségű városunk zenei hagyományainak megismertetése a hozzá kapcsolódó szokásokkal
  • Válogatott zenei anyag megtanítása
  • A zeneiskolánk alapítása óta felvállalja városunk népzenei kincsének megőrzését, és átadását, a mai generációnak

Megvalósítója a Meselia Együttes

Vezetője: Janka László

A prpgram célja, hogy tanulóink számára egy féléves, komplex tehetséggondozó programot valósítsunk meg, amelynek végállomása egy nemzetközi fúvószenekari megmérettetés.

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezetője: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika

NTP-EFP-13-022 - Mesebirodalom - Zenebirodalom - 375.000 Ft

A tehetséges tanulók számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása

A megvalósított program lényege a növendék tehetségének gondozása, kibontakoztatása, személyiségének fejlesztése volt. A programban a növendék meglévő tudására, személyes tapasztalataira építve folyt a játékos foglalkozás. Az improvizációs gyakorlatok segítették a növendék koncentrációképességét, fejlesztették önbizalmát, kreatívitását, fantáziáját. Ennek köszönhetően a kortárs és a XX. századi zene megismertetése és megszerettetése is egyszerűbb feladattá vált. Az újfajta hangzásvilág és hangszerkezelés elfogadóbbá, megértőbbé, a mai kor

világára nyitottabbá tette a növendéket. A programnak köszönhetően a növendék egyénisége színesebbé, személyisége érettebbé, tudása elmélyültebbé vált.

A program megvalósítója: M. Gilice Teréz - zongora tanár

NTP-MR-MPA-12-021 - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar hangversenye a Pécsi Bazilikában és Pécsváradon - 1.243.000 Ft

A tehetséges fiatalok nyári művészeti rendezvényeinek támogatására

Megvalósító: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezetője: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika