Hazai pályázatok

"Rendezzünk saját mesét!" - a Zenés Diákszínpad komplex tehetséggondozó programja

NTP-INNOV-22-0027


A pályázati program lényege egy zenés meseelőadás létrehozása volt, ami a színjáték és zenei tanszak együttműködésében valósult meg. A mű szövegét és zenéjét is részt vevő fiatalok írták, a színdarab címe: A királynő, aki ellopta a Napot. 

A létrejött alkotásban használt mesemotívumokat a magyar és nemzetközi folklór ihlette, a mese univerzális nyelvével az előadásban részt vevő fiatalok képzelő ereje, alkotókészsége fejlődött, a mesén keresztül észrevétlenül kapcsolódhattak népünk és az emberiség élő hagyományaihoz, gyökereihez. 

A komplex tehetséggondozás 2-szer 60 órás munkafolyamata során a diákok a színdarab elkészítése közben olyan különböző (korábban nem használt) technikákkal ismerkedtek meg, mint az árnyjáték vagy vetítés, vagy a bábjáték, maszkok használata. Eközben a zenészek improvizációs gyakorlatok során sajátították el az érzelmek megjelenítését, majd a tanultakat felhasználva dolgozták ki a színdarab jeleneteit megerősítő kíséretet.

A közösségben való együttműködés hatására, a közös alkotás és történetírás során az önismeretük, a motivációjuk, az alkalmazkodó képességük az átlagosnál gyorsabban, hatékonyabban fejlődött.  

A pályázati munka keretei között ellátogattak a Magyar Zene Házába, valamint megtekintették a Kolibri Pinceszínház: "Sam, avagy felkészülés a családi életre" című előadását, amit egy izgalmas hangulatú feldolgozó foglalkozás tett teljessé. Ezek az élmények még új ötleteket adtak a színdarab kialakításának végső fázisában.

A munka végeztével egy jó hangulatú kirándulás keretében ellátogatott a csoport Sokorópátkára ahol a hétköznapok keretéből kilépve értékelték az alkotófolyamat egészét. A visszaút során pedig bejárták a tatai tanösvényt, ahol a Tata Fényes tanösvény bejárására került sor, itt a mesei természeti jelenségek megtekintése volt a cél.  

Színielőadás "mesterei" leszünk 

élményalapú komplex tehetségfejlesztő program   

NTP-INNOV-21-0139

A program célja egy olyan 2-szer 60 órás komplex tehetséggondozó program megvalósítása volt, melyben két különböző művészeti ág tanulói, fiatal zongoristák és a moderntáncot tanuló gyerekek vettek részt. A gyerekek a mese és a zene varázslatos világán végig haladva megtapasztalták a játék, a mozgás, az improvizálás örömét, a közösség, az összetartás erejét.

A program végén Kocsár Miklós - a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, érdemes művész - "Hang-köz-játékok" című zongoradarabjai csendültek fel, amelyre tánckoreográfiákat, verseket és rajzokat készítettek Gilice Teréz és Vincze Éva művésztanárok növendékei. A Nemzeti Tehetségprogram által támogatott pályázatban a zongoristák nemcsak előadták a műveket, hanem rímekbe szedték gondolataikat, valamint a darabok mondanivalóját tükröző képeket készítettek. A táncos növendékek koreográfiákat álmodtak meg és mozgással fejezték ki a művek hangulatát. 

 A tánc és a zongoratanulás segítségéhez készítettek a diákok GIF-eket.

Egy napos tanulmányút a budapesti Magyar Zene Házába a pályázat keretén belül

A kiállítás olyan komplex, szerteágazó, összetett program volt a pályázat során, melyben a résztvevőknek nemcsak a zenei műveltségük, hanem az általános lexikális tudásuk is gyarapodott, az interaktív feladatoknak köszönhetően pedig a gyerekek jobban megismerték önmagukat, fejlődött a személyiségük - ezáltal egymást is könnyebben megértették, elfogadták, megtanultak együttműködni, ami a közös munka, a közös alkotás elengedhetetlen része.  

Egy napos tanulmányút Kocsár Miklós szülővárosába - Debrecen

A múzeumi foglalkozásokon nagy hangsúlyt kapott a kreativitás, az alkotókedv, a fantázia, melyek nagyon sokat tettek hozzá a közös munka folyamatához és sikeréhez. Az együtt átélt élmények pedig igazán felemelő érzéssel töltötték el a programban résztvevő diákokat és pedagógusokat egyaránt.  

HangSzín - digitális élményalapú komplex tehetséggondozó program NTP-MŰV-20-0070

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola köré szerveződött Testvérmúzsák Alapítvány "HangSzín - digitális élményalapú komplex tehetséggondozó program"  címmel adott be pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához, mely támogatást kapott.   Pályázatunk­ban a növendékeink megismerkedtek a szcenika, benne a hangtechnika területeivel, a gyakorlatban is használva azon elektronikus és digitális technikai esz­közöket, melyek segítik színpadi sze­replésüket, alkotó tevékenységüket.

A diákok olyan elméleti és gyakorlati tudást szereztek a 60 órás program alatt, amelyek saját hangszeres tanulmányaikat is elősegítik, elmélyítik. Felvételt készítettek a próbákról, amiket később kielemeztek, értékeltek.

A tehetséges színjáték szakos tanulók megismerték azokat a színpadtechnikai eszközök működését és használatát, melyeket az előadások alatt használtak. A program folyamán megismerték és megtanulták a digitális eszközrendszer szükséges, de elégséges használatát. A gyakorlatok során az alkalmazott berendezéseket úgy integráltuk alkotói és előadói folyamatba, hogy azok a diák képességeinek feltárását és fejlesztését szolgálták, meghagyva a tehetség szuverenitását, és az emberi minőséget. A megszülető produkciókat így a valódi értékek, és nem a technikai attrakciók jellemezték.

A tanulmányutak alkalmával betekintést nyerhettek a növendékek profi színházi produkciók hang és fénytechnikai megvalósításaiba is. Az ott szerzett tapasztalatokat az órákon tanári segítséggel megbeszélték, kielemezték.

1. 2021. június 13-án tartottunk egy 4 órás családi napot a Teleki-Wattay Művészeti Iskola udvarán és termeiben, ahol nemcsak a gyerekek és testvéreik, hanem a szülők is megtalálhatták a számukra érdekes foglalkozásokat, kipróbálhatták az eddig csak a gyermekeik használta hangszereket és hangtechnikai eszközöket.

2. Beszélgetést szerveztünk a digitális világ eszközfüggőségi és kommunikációs veszélyeiről, kihívásairól is. Ez a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex program volt.

3. A program egésze alatt a folyamatot dokumentáló filmet készítettünk a gyerekekkel közösen, így ösztönözve őket, egyben lehetőséget adva nekik a digitális eszközök tudatos használatára, a digitális világgal való ismerkedésre.

4. Egy napos tanulmányutakat szerveztünk, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a meglátogatott intézmények hangtechnikai, akusztikai, építészeti adottságaira:

- 2021. november 16 - MUPA Fesztiválszínház látogatás, épületbejárás és előadás 14 fő

- 2021. november 17. - Vígszínház épületbejárás, kulissza titkok foglalkozás és előadás 15 fő

- 2021. november 20. -Etyek Korda Filmstúdió látogatás - Legyél Te is filmsztár c. program - filmalkotás 15 fő

- 2021. november 23 - Madách Színház látogatás és előadás 14 fő

A pályázat segítségével beszereztünk egy 14-csatornás analóg keverőpult be­épített 16-csatornás multi-track felve­vővel és USB audio interfésszel.

Ezzel az eszközzel tudták a program résztvevői több sávra (akár 16) felvenni az együttesek, énekesek produkcióit. Az eszköz hangkeverésre és szerkesztésre is alkalmas.

A program, a Nemzeti Tehetség­program és a Miniszterelnökség Csalá­dokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatásával valósult meg.

"Digitális eszközök a komplex tehetségfejlesztésben" 

NTP-TFJ-20-0016

A pályázati programban három fejlesztendő tehetségterületet jelöltünk meg.

1. Zenei készségek, képességek

2. Intraperszonális készségek

3. Interperszonális képességeinek

A looper pedál a zenei készségek, képességek fejlesztését segíti elő. Ez az eszköz egy digitális felvevő, amivel a növendékek képesek az általuk lejátszott hangokat felvenni, tárolni és azonnal visszajátszani, ráadásul nem csak rövidebbet, hanem több perces részeket is. És nem egyet, hanem több dallamot is tud tárolni a készülék, amiből váltogatni is lehet, saját zenei elképzeléseket megvalósítani. A pontos ritmus tartást segíti a bele épített metronóm is.

A Boomwhackers "hangzó csövek" a kisebbek ritmusérzékét, hangmagasság észlelését segítették.

Minden cső bizonyos hangra hangolt, ami egy megfelelő felülethez ütve felhangzik. 

A hangok színe eltérő, így mindig tudja a tanuló, hogy milyen hangot, illetve mit játszik le. 

E rendszernek köszönhetően valóban mindenki játszhat rajta.

A keverőerősítő a Zenés Színjátszók előadásain kívül a hangszeres csoportok - énekes csoportok előadását is segítette. A színjátszó diákok az előadásokon nem használnak playback technikát, a beszerzett technikai eszköz használatának biztonsága miatt a növendékek magabiztosabban tudták előadni a tanult dalokat, szövegeket, nem kellett attól rettegniük, hogy a közönség számára hallhatatlanok lesznek. Az intraperszonális és intraperszonális készségek fejlődése a zenei előadásokban, koncert fellépeseken, a zenés darabok tanulási folyamatában változtak, erősödtek. A többi hangszeres csoport játékánál is hasznosnak bizonyult a keverőerősítő, mert az előadásokon, koncerteken a hangszerek hangszínei, az énekhangok színei kiegyenlítettebben tudott megjeleníteni. A diákok maguk beszélték meg, milyen hangzást szeretnének előállítani.

A digitális zongora a sokféle hangszíneivel, memóriájával lehetőséget adott a hangszínekkel, a ritmusokkal való játszásra, ami a zenetanulás iránti motiváció növelését is jelentette.

"Rajzoljunk színpadra filmet!"- NTP-MŰV-20-0082

a pomázi Zenés Színpad Macskafogó feldolgozása

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola Zenés Diákszínpada nagy sikerrel vitte színre Ternovszky Béla klasszikus rajzfilmjét, a Macskafogót 2021. szeptemberében. Az idén 35 éves rajzfilm képkockáit hitelesen és nagy beleéléssel tolmácsolták az iskola fiatal tanuló a színpadi adaptációban. Az előadás NTP-MŰV-20-0082 - "Rajzoljunk színpadra filmet!" - a pomázi Zenés Színpad Macskafogó feldolgozása című nyertes pályázat keretében valósult meg és a tervezett bemutatója májusban lett volna, ám a koronavírus sajnos közbeszólt, így a premier szeptemberre csúszott. A járvány sújtotta helyzetben különösen dicséretes, és a diákok és pedagógusok lelkesedését és elhivatottságát tükrözi, hogy az iskola a megszokott magas színvonalon színre tudta vinni a művet, mindenki nagy örömére.

A dráma, tánc és zenei tanszak közös munkájaként olyan izgalmas előadás jött létre, melyet örömmel mutattunk be a szerzőnek is, ugyanis Ternovszky Béla is megtisztelte jelenlétével az előadást. De sok elismerő szó és a siker mellett mégis az volt a legnagyobb ajándék, hogy a részt vevő fiatalok megmutatták, hogy együtt, egymást támogatva csodás teljesítményre képesek és, hogy bármennyire is embert próbáló volt a tavalyi tanév, a művészet szeretete és a közös játék öröme mindig képes feltölteni az ember lelkét.

A programba bevont célcsoport iskolánk tehetséges tanulói (8 fő), tehetségígéretes tanulók (6 fő), közülük 2 fő hátrányos helyzetű), kiemelten tehetséges diákok (6 fő). Életkoruk 10-15 év között volt. Közülük a zenei csoportban 12 fő, a táncművészeti csoportban 8 fő tehetséggondozása történt.

Három napos bentlakásos szaktábort szerveztünk a programban résztvevő gyerekeknek a Visegrádra. A naponként 6 órás tehetséggondozó foglalkozásokon (délelőtt 3 óra, délután 3 óra) a zene, a tánc, és drámafoglalkozások koncentrált munkát kívántak mind a növendékektől, mind a foglalkozásokat tartó tanároktól. Szabadidős tevékenységként, tehetséggazdagítás keretében a tábor ideje alatt kirándulásokat tettünk, felfedeztük a környék természeti szépségeit.  

2021. június 13-án rendeztük meg a családi napunkat, mely végül a Nyári művészeti nap nevet kapta, hiszen ezen az eseményen minden, a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában általunk oktatott művészeti ágnak lehetőséget adtunk, hogy bemutatkozzon. A színjátszók számára már nem ez az első alkalom, melyen vendégül látjuk az érdeklődő gyermekeket és családtagjaikat, de ilyen nagyszabású esemény szervezésében igen. 

"Álmunk a közös alkotás"- NTP-MŰV-19-0090

"Vázlatok anyámról" - zenés álomutazás egy felvonásban

Pályázati célunk egy önálló darab létrehozása, mely a színjáték és zenei tanszak együttműködésében valósul meg és melynek szövegét és zenéjét is a résztvevő fiatalok írják.

Ezzel a bevezetővel indítottuk útjára az "NTP-MŰV-19-0090, Álmunk a közös alkotás - komplex tehetséggondozás" című Testvérmúzsák Alapítvány által támogatott pályázatunkat, melyet mindenki nagy örömére sikerült is elnyernünk!

A pályázat segítségével nem csak a díszlet megépítése, a kellékek és jelmezek beszerzése lett könnyebb, de lehetőségünk nyílik színpadon kívül is elmélyíteni tudásunkat - a színház és galéria látogatás mellett egy színpadi mozgás tréningen is részt vehetünk.

Az általunk színpadra vitt darabok különlegessége, hogy a szövegkönyv és a zene is a résztvevő fiatalok és tanárok által íródik. A "Vázlatok anyámról" - zenés álomutazás egy felvonásban című darabunkban talán ezért is választottuk az alkotást a vezető motívumok közé. A színdarab nézői a 16 éves Balu szemszögéből végigkövethetik, milyen az, amikor a saját álmainkba menekülünk a valóság elől, és hogyan küzdünk meg egy szülő hiányával.

A pályázat során táncos workshoppal, színház és múzeumlátogatással, nyári táborral segíthettük a darab létrejöttét és egy családi nap keretében családtagjaink és ismerőseink is megismerhették az alkotófolyamat részleteit.

"Színpadon a helyünk" - NTP-MŰV-18-0014


A tehetséggondozó programban a tanulók komplex tehetséggondozásban részesültek a szabadidős tevékenység keretein belül.
A pomázi Zenés Diákszínpad utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretekből alakuló csoportja a 60 órás komplex tehetséggondozó program megvalósítása után egy produkciót hoztak létre, élő zenés előadás keretében: Fésüs É.-Tamássy Z..: Palacsintás király c. zenés mesejátékát. A színművet két alkalommal adta elő a társulat, melyben a főbb szerepeket a pályázatba bevont tehetségek játszották, és mellettük a kisebb szerepeket pedig a Teleki-Wattay Művészeti iskola tanulói kapták.
A programba bevont célcsoport iskolánk tehetséges tanulói (9 fő), tehetségígéretes tanulók (8 fő), közülük 2 fő hátrányos helyzetű), kiemelten tehetséges diákok (3 fő). Életkoruk 10-15 év között volt. Közülük a zenei csoportban 12 fő, a táncművészeti csoportban 8 fő tehetséggondozása történt.
Két kiegészítő tevékenység valósult meg a programba bevont tanulók részére:
1. 3 napos bentlakásos szaktábort szerveztünk a programban résztvevő gyerekeknek a Pest-megyei Horány-Szigetmonostorra. A naponként 6 órás tehetséggondozó foglalkozásokon (délelőtt 3 óra, délután 3 óra) a zene, a tánc, és drámafoglalkozások koncentrált munkát kívántak mind a növendékektől, mind a foglalkozásokat tartó tanároktól. Szabadidős tevékenységként, tehetséggazdagítás keretében a tábor ideje alatt kirándulásokat tettünk, felfedeztük a környék természeti szépségeit. A nyitó napon megismerkedtek a tanulók a szigetmonostori "Bikás ökopark-klímapark " munkájával, valamint az állattartásról, környezettudatos életformáról kaptak élményeket, tudásanyagot.

  • 2. A Családi nap" - 4 órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozás szülők, hozzátartozók bevonásával, "Ismerjük meg egymás rejtett képességeit" címmel. Interaktív drámajátékok, ügyességi játékok, közös tánc, daltanulás forgószínpad szerűen került megvalósításra. A program része a tehetség felismerésről gazdagításról való beszélgetés, valamint a tehetséges gyermekek tanulási, nevelési nehézségeiről is beszéltünk. A program moderátorai Polányiné Takács Judit, tehetségfejlesztő tanár és Simoncsics Zsófia drámapedagógus voltak.

NTP-TFJ-17-0022 - Modern eszközök a tehetség segítés szolgálatában

A pályázatban tehetségfejlesztő eszközöket kértünk.

  • A 3 db AT-ATW3110bD zsebadós szetthez és az 3 db AT-AT899cwTH miniatűr gömb karakterisztikával rendelkező mikrofonokat, mikroportokat a Pomázi Zenésszínpad diákjai, a zenés színjátszók előadásain használjuk. Ebben a tanévben Dió D.-Ország E: Csodakislány című musical, valamint Horváth P.-Novák J.: Enyém a vár című mesejátékát adták elő a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Zenés Színjátszói. Különlegességnek számít, hogy előadásaik kivétel nélkül élőzenés produkciók, a play back technika teljes mellőzésével történnek. A zenét a helyi zeneiskola jazz, -és klasszikus- tanszakos növendékei szolgáltatják.
  • Az 1 db CraftUnique CraftBot PLUS 3D nyomtató használatát rézfúvós szakos innovátor mesterpedagógus kollégánk tanulta meg, akinek mesterportfóliója tartalmazza az új technika bevezetésével forradalmasítható fúvós zenei oktatást. A fúvóka szerepe kiemelkedő jelentőségű a fejlődés szempontjából, a személyre szabott eszközzel a tanulási folyamat jelentősen felgyorsíthatóvá vált. A fúvókák mellett a készülék alkalmas volt hangszeralkatrészek és egyéb taneszközök (Pl. befúvódoboz) előállítására is. A nyomtató segítségével fúvástechnikát fejlesztő eszközöket is elkészítettünk, pl. a kezdők számára, a hangszerre csatlakoztatható kéz-távolságtartó adapter, amely meggátolja a rossz hangszertartást, billentyűkezelést. A kezdőknek kialakított, PLA anyagból készített fúvókák sokkal jobban szólnak, mint a standard alap adapterek. Az érdeklődő növendékek saját maguk is elkészíthették fúvókáikat.Mindkét beszerzendő eszköz példamutató használatát az Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatai között tudjuk továbbadni más intézmények pedagógusainak.


NTP - MŰV-17-0138 "Előttem az utódom" - a pomázi Zenés Diákszínpad komplex tehetség gondozó programja


  • A pályázatunk célja volt a pomázi Zenés Diákszínpad utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretekből alakuló csoportja számára olyan 60 órás komplex tehetséggondozó program megvalósítása a zene és táncművészet kompetenciaterületeken, drámapedagógiai eszközökkel, melynek végére a növendékek erős oldalának fejlesztésén keresztül egy produkciót hozzunk létre, élő zenés előadás keretében: Horváth P.-Novák J.: Enyém a vár c. zenés mesejátékát. A pályázat megvalósítása során, melyben a tehetséggazdagítás élményszerző, lazuló elemeit és a tehetségdifferenciálás eszközeit is alkalmaztuk, a növendékek magabiztosabbá váltak, színpadi prózai és énekes szereplésük, színpadi táncos mozgásuk nagyban fejlődött.

A közösségben való együttműködés hatására, a társakkal való közös munka során az interperszonális készégeik, szociális kompetenciáik, motivációjuk, alkalmazkodó képességük, személyiségük, önismeretük az átlagosnál gyorsabban, hatékonyabban fejlődött. A mesejátékot 5 alkalommal mutattuk be iskolánk hangversenytermében, május 11., 12., 13., 17., és 18-án. 

A foglalkozást vezetők: Albrechtovics Miklósné, Varga Erzsébet, Vincze Éva

NTV-MOI-16-0032

B.A.C.H - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar tehetséggazdagító programja

Pályázatunk célja egy olyan különleges projekt megvalósítása, amelynek témája J. S. Bach, és a neve betűiből alkotott misztikus BACH motívum. A tematikus program során olyan műveket elemzünk, amelyek jelentősen determinálták a géniusz munkásságát. Különlegesség, hogy nemcsak a kortársai hatásait kutatjuk, hanem az általa felhasznált szerzők darabjait is vizsgálni fogjuk. A zenékhez digitális képi, fény hatásokat és effekteket készítenek a tanulók, mely az előadás szerves részét fogja képezni.

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

A foglalkozást vezetők: Széplaki Zoltán, Zsideiné Szőke Erika, Kozma György, Veres Zoltán

NTV-MKÖ-16-0036

"EGYÉNISÉG-TEHETSÉG"

A Dél-Alföld néphagyományainak megismerése és ápolása

Célunk a Dél-Alföld hagyományos ének, zene és tánc kultúrájának bemutatásán, és ezen ismeretek átadásán keresztül a hagyományápolás fontosságának felismertetése, valamint annak megértetése, hogy a népi kultúra hazánk nemzeti örökségének szerves része. A Dél-Alföld jellegzetes hangszere a tekerő, mely a XX. századra Magyarországon kizárólag ezen a területen maradt fent. A tekerő mára felkerült a Csongrád Megyei Értéktárba, így hazánk kulturális örökségének is része. A magyar hangszeres népzene elsősorban vokális alapú, így a hangszer oktatásában is elsődleges az énekek ismerete. Mindez szervesen összefügg a néptánccal, hiszen egy hagyományos paraszti kultúrában természetes volt az alkalmakhoz kötött hangszeres zenével kísért táncolás.

A foglalkozást vezetők: Dúcz Lászlóné és Németh András

NTP-NTV-16-A-0007

Csúcshatás - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar részvétele a XIX. Flicorno D'oro nemzetközi versenyen - 2.000.000 Ft

Pályázatunk célja, a zenekar részvétele a XIX. FLICORNO D'ORO nemzetközi fúvószenekari versenyen. A sikeres versenyzésen túl lényeges szempont a nemzetközi tendenciák megismerése, a kitűnő magyar zeneszerzők bemutatása, és nem utolsó sorban a hazai fúvóskultúra népszerűsítése. Ami ennél is fontosabb: tanítványaink a felkészülés során, a tehetségük gazdagításához, kibontakoztatásához, az egyik legfontosabb kvalitást szerzik meg, a kitűnő felkészülés és a "csúcsrajáratás" képességét!

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezető: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika

NTP-MOI-15-0027

Túl a maszat-hegyen -

komplex tehetséggondozás - 1.800.000 Ft

A pomázi Zenés Diákszínpad egész estét betöltő élő zenés előadás keretében mutatta be Varró D.-Presser G.: Túl a maszat hegyen c. zenés kalandjátékát. A pályázati program a mű bemutatásához való utat, foglalkozásokat tartalmazza, melyben a tehetséggondozáson kívül a tehetséggazdagítás és tehetségdifferenciálás eszközeit alkalmaztuk.

Ezeken a foglalkozásokon a tanulók komplex tehetséggondozásban részesültek az iskolai szabadidős tevékenység keretein belül.

Megvalósítója: Pomázi Zenés Diákszínpad

Vezető: Simoncsics Zsófia, Méhes Imre

NTP-TV-13-0029 - "Mert képes vagy rá" - A Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar nemzetközi versenye - 1.800.000 Ft

A hagyományokkal rendelkező iskolák tanulói számára meghirdetett országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá hazai tanulók és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása.

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezetője: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika

NTP-AMI-13-0016 - "Miénk a lehetőség"- komplex tehetséggondozás - 1.379.000 Ft

A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása

A program célja

  • Soknemzetiségű városunk zenei hagyományainak megismertetése a hozzá kapcsolódó szokásokkal
  • Válogatott zenei anyag megtanítása
  • A zeneiskolánk alapítása óta felvállalja városunk népzenei kincsének megőrzését, és átadását, a mai generációnak

Megvalósítója a Meselia Együttes

Vezetője: Janka László

A prpgram célja, hogy tanulóink számára egy féléves, komplex tehetséggondozó programot valósítsunk meg, amelynek végállomása egy nemzetközi fúvószenekari megmérettetés.

Megvalósítója: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezetője: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika

NTP-EFP-13-022 - Mesebirodalom - Zenebirodalom - 375.000 Ft

A tehetséges tanulók számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása

A megvalósított program lényege a növendék tehetségének gondozása, kibontakoztatása, személyiségének fejlesztése volt. A programban a növendék meglévő tudására, személyes tapasztalataira építve folyt a játékos foglalkozás. Az improvizációs gyakorlatok segítették a növendék koncentrációképességét, fejlesztették önbizalmát, kreatívitását, fantáziáját. Ennek köszönhetően a kortárs és a XX. századi zene megismertetése és megszerettetése is egyszerűbb feladattá vált. Az újfajta hangzásvilág és hangszerkezelés elfogadóbbá, megértőbbé, a mai kor

világára nyitottabbá tette a növendéket. A programnak köszönhetően a növendék egyénisége színesebbé, személyisége érettebbé, tudása elmélyültebbé vált.

A program megvalósítója: M. Gilice Teréz - zongora tanár

NTP-MR-MPA-12-021 - A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar hangversenye a Pécsi Bazilikában és Pécsváradon - 1.243.000 Ft

A tehetséges fiatalok nyári művészeti rendezvényeinek támogatására

Megvalósító: Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar

Vezetője: Széplaki Zoltán és Zsideiné Szőke Erika