Színjáték

Dráma és színjáték, mint a színház alkotóelemei

A dráma és színjáték, bár sokszor összemossák őket, a dramatikus formák két különböző területe.

Sokszor halljuk manapság az iskolákban, hogy drámapedagógiai módszerekkel is dolgoznak a tanárok. Ez nem véletlen, ugyanis a dráma nagyon hasznos segédeszköz a tanításban. Magába foglalja az érzékeket, készségeket fejlesztő egyszerű játékokat, de azokat a bonyolultabb dramatikus formákat is, mikor a gyerekek egy kitalált karakter bőrébe bújva élnek át különböző számukra fontos értékkel bíró szituációkat. A dráma fejleszti a kommunikációs készséget, az együttműködési készséget, az érzelmi intelligenciát, a kreativitást és előhívja azt a játékosságot, ami minden ihletett folyamat sajátja. Így már egy "egyszerű" drámaóra is nagyon jótékony fejlesztő hatással van a gyerekekre és elősegítheti az élet fontos helyzeteiben való boldogulásukat.

A színjáték ezzel szemben sokkal inkább azokat a kifejezésmódokat jelenti, melyek a színházhoz, mint művészeti formához kapcsolódnak. A színjátékos foglalkozások célja általában egy előadás bemutatása, melyet irodalmi anyag alapján, vagy saját improvizációk felhasználásával készítenek el a gyerekek. Ide tartoznak még a különböző megjelenítései formák, mint a báb és árnyjátékos elemek, a mozgásszínházi elemek és az iskolánkban is sokszor alkalmazott zenés színházi formák. Egy színdarab létrehozása komplex folyamat, hiszen az előadáson oda kell figyelni a pontos és tiszta szövegmondásra, a hiteles játékra, de emellett a díszletnek és a jelmeznek is fontos szerepe van. Egy előadás elkészítése alatt a diákok nemcsak a színjátszás alapvető elemeit tanulják meg, hanem képessé kell válniuk a hosszú távú, kitartó, kreatív munkára, melynek talán legfontosabb eleme az, hogy ilyenkor egy egymást megértő, összetartó csapat kovácsolódik.

Akit bővebben érdekel a magyarországi drámapedagógia Gabnai Katalin és Kaposi László munkásságát érdemes tanulmányozni. Nemcsak a tanításban és a gyerekekkel való munkában hasznosak az ő műveik, egy ítélkezésmentes, játékos, önismeretet fejlesztő szemléletet is ismerhetünk meg általuk és a drámapedagógia által.

A dráma és színjáték tanszak csoportjai, célkitűzései

Jelenleg iskolánkban három csoportban folyik a drámaoktatás. A legkisebb csoportban az általános iskola alsó tagozatosai, 6-10 évesek vesznek részt, a második csoportba a felső tagozatosok, a 11-14 éves korosztály járnak. A harmadik csoport azokból a diákokból és fiatal felnőttekből áll, akik az évek során a színház igazi szerelmeseivé váltak, és 2018 nyarán megalapították a Nullpont Színjátszó Műhelyt, melynek keretében saját maguk által írt színdarabokat adnak elő. Őhozzájuk 15 éves kortól lehet csatlakozni. 

A tanszak fő célkitűzése, hogy minden csoportban megvalósuljon egy olyan egymást elfogadó, bizalmi légkör, ahova a gyerekek belső motivációból járnak. Az a tapasztalatunk, hogy ha ez létrejön, akkor a tanulók szárnyakat kapnak és együtt csodálatos kreatív munkára lesznek képesek.

A drámában rejlő lehetőségek végtelenek, nem titok, hogy jelentős önismereti, pszichológiai fejlődést is el lehet vele érni. Ezt figyelembe véve szervezzük az éves munkát, melyet nagyban befolyásol a kialakuló csoport összetétele. A két kisebb csoport munkájának fontos részét képezik a mesék, és mesei elemek. A fejlesztő drámajátékokon túl nagy jelentőséggel bír a saját mesei karakter és saját mese kitalálása, majd bemutatása színpadi szituációban. Fontos, hogy sosem a gyerekek egyszerű betanítása a cél, hanem az, hogy a gyerekek végigmenjenek egy kreatív, fejlesztő folyamaton, melynek segítségével találkozhatnak rejtett képességeikkel. Félévkor bemutató órát tartunk a szülőknek, év végén pedig "vizsgaként" bemutatjuk az év alatt készített produktumot.

A Nullpont Színjátszó Műhelynél egy saját színdarab létrehozása a cél, mely mély elköteleződést kíván, és akár másfél éves próbafolyamatot is jelenthet. Itt már főleg a színpadi megjelenítésen van a hangsúly, ám az önismereti fejlődés szintén nem elhanyagolható, hiszen a diákok itt is önmagukból hívják elő a történetet és a karaktereket. A tanulók itt vizsgaként a létrejövő egész estés színdarabot mutatják be.

Fontos része még az évnek a Nullpont Színjátszó Műhely által tartott karácsonyi Beugró Est és az év végén megrendezésre kerülő Családi Nap, melyen az összes csoport és a szülők is részt vehetnek. Cél az, hogy a csoportok és a szülők is megismerjék egymást és betekintést nyerjenek a dráma világába.

Amateátrum, a felnőttek színjátszó csoportja

Az iskolán kívül, de szoros együttműködésben működik a felnőttek színjátszó csoportja, melyet Borbély Ibolya alapított a lelkes szülőkből és tanárokból. A csoport már sok előadást tudhat maga mögött, az egész estés színdarabokon túl feldolgozták már Karinthy Frigyes és Örkény István műveit is. Több mint tíz éves múltjuk bizonyítja azt, hogy a színjátszás nem korhoz kötött tevékenység és hogy egy jó csoport milyen sokat adhat a résztvevőknek.

További információ és eseményeink: https://www.facebook.com/nullpontmuhely