TÁMOP 3.4.4/B-08/2KMR-2009-0040

„Tehetségsegítő hálózat kiépítése és fejlesztése a Pilis-Dunakanyar Kistérségben”

A TÁMOP 3.4.4/B-08/2KMR jelű Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Intergált Tehetségsegítő Program című pályázati felhívásra készített a "Tehetségsegítő hálózat kiépítése és fejlesztése a Pilis-Dunakanyar kistérségben" című pályázati anyagot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra méltónak találta. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 7.330.193 Ft, melyet az intézmény a projekt időszakában a régió tehetséges tanulóinak segítésére, tehetségsegítő hálózat kialakítására és működtetésére használt fel a Dunakanyar-Pilis kistérségben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Mindezen fenti tevékenységek révén, a fenntarthatósági időszakon túl is el szeretnénk érni, hogy a látókörünkbe minél több tehetséges fiatal kerüljön be, illetve, hogy számukra a legmegfelelőbb tehetséggondozási módszert, a legjobb kibontakozási "utat" tudjuk biztosítani, hozzájárulva ezzel számos sikeres életúthoz, valamint - nem utolsó sorban - tehetségeink legjobb társadalmi hasznosulásához és integrálásához.

TÁMOP 3.4.4 záró beszámoló

A projekt alapvetõ célja, hogy a régió tehetséges tanulói újonnan kialakítandó, széleskörű tehetségsegítő hálózat révén semmiképp ne kallódjanak el, hanem kerüljenek egy olyan tehetséggondozó rendszerbe, melynek feladata ezen tanulók tehetségének gazdagítása, érvényesítése valamint társadalmi hasznosulásának biztosítása. Mindezen célok eléréséhez iskolánk honlapját megújítottuk, kibővítettük, mely egyaránt szolgálja a tehetségsegítő hálózat működését és a tehetséges fiatalok bemutatását. (www.twmi.hu)

Kilenc mûvészeti iskolai együttműködési megállapodást kötöttünk (nyolc kistérségi és egy szlovák intézmény) az alábbi szakterületeken:

tehetségdiagnosztikai tevékenység, fejlesztési tervek előkészítése, szakmai irányítása, a pedagógusok tehetséggondozó munkájának tanácsadása, szakmai segítségnyújtás, tehetségnapok szervezésénél segítés nyújtás.

2011. január 29-én "A művészettel a tehetségekért" konferencián, melyet a Magyar Géniusz Projekt Hálózatfejlesztési és Koordinációs munkacsoportja szervezett iskolánk komplex tehetséggondozásáról szóló jó gyakorlatát mutattuk be.

A projekt tizenkettő nagyobb programot foglalt magában, melyek a pályázatban vállaltak szerint sikeresen lezajlottak.

• Kettő mini-konferenciát szerveztünk 2010. október 27- én "A tehetség felismerésének eszközei" címmel és 2011. február 22-én " A zenei tehetség az európai és nemzetközi kultúrákban" címmel.

• Kettő kistérségi versenyt hirdettünk és rendeztünk képzőművészeti és zenei ágon. A 2010. november 24-én megrendezett "Légy önmagad" képzőművészeti versenyre több mint ötven pályamunka érkezett. A festőművészekből álló zsűri 9 művet értékelt kiemelt nívó illetve nívó díjjal. A nyertes művekből 2011-es asztali naptár készült.

A 2011. január 26-án rendezett "Több húron pendülünk" gitárversenyre 30 fiatal jelentkezett. A három korcsoportban megrendezett versenyen színvonalas előadásokat hallhattunk. A zenésztanárokból álló zsűri 9 kiemelt nívódíjat illetve nívódíjat és egy különdíjat adott ki.

• Pedagógus továbbképzéseket szerveztünk: öt darab 10 órás akkreditált továbbképzést és három sajátfejlesztésű továbbképzést.

A továbbképzések témái: "A képzőművész tehetségek gondozása", A tehetségfejlesztése önálló zenei analízissel.", "Pedagógus támogató program", "Kommunikációs tréning", "Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban". "Látható hangok táguló világ", "Az improvizáció jelentősége és használata az alapfokú zeneoktatásban", "A drámajáték jelentősége és szerepe a gyermekek személyiségfejlesztésében."

A projekt záró részeként 2011. május 21-én Tehetségnapot szerveztünk "Kezdetek és mesterek" címmel.

A kiválóra akkreditált tehetségpontunk vezető szerepet vállalt a tehetségpontok művészeti tagozatában.

Mindezen fenti tevékenységek révén, a fenntarthatósági időszakon túl is el szeretnénk érni, hogy a látókörünkbe minél több tehetséges fiatal kerüljön be, illetve, hogy számukra a legmegfelelőbb tehetséggondozási módszert, a legjobb kibontakozási "utat" tudjuk biztosítani, hozzájárulva ezzel számos sikeres életúthoz, valamint - nem utolsó sorban - tehetségeink legjobb társadalmi hasznosulásához és integrálásához.