Fuvolaegyüttes

A jógyakorlat célja: A növendékek intonációs képességei erősödnek és az egyéni órákon megtanult dolgok jobban rögzülnek.

A kamarazene tantervben fuvola együttesre nincs konkrét feladatsor kijelölve, de rengeteg kvartett, trió íródott erre a hangszerre. A jó gyakorlatban ezekből a művekből is van válogatás, a jó gyakorlat használója növendékei tudásszintjét figyelembe véve használhatja. A hangszer sajátosságaiból eredően lehetőség van oboa, hegedű kamaraművek előadására is. Használtunk kórusművek átiratait is. Egy-egy darab alkalmas különböző korú és felkészültségű gyermekek együtt zenélésére, de ha lehetőség van elosztani osztályok szerint a növendékeket, akkor korlátlan lehetőségek állnak a zenetanár és csoportja között.

Nincs olyan zenei korszak a reneszánsztól kezdődően a XX. századi ragtime-ig, amit nem írtak volna át fuvolára. Operarészletek, táncok, impresszionista ismert darabrészletek mind-mind megtalálhatók a repertoárban.

A társas zenélés ill. a nagyobb csoportban való muzsikálás a hangszeres és zenei fejlődésen túl erősíti a közösségben való élést, együttélést, egymásra figyelést, a felelősségvállalást, erősíti a pódium rutint, a rendszeresség elfogadását és annak felismerését, hogy egy közösségben MINDENKI fontos és nélkülözhetetlen.

  jógyakorlat célja:

A jógyakorlat célja: A növendékek intonációs képességei erősödnek és az egyéni órákon megtanult dolgok jobban rögzülnek.

A kamarazene tantervben fuvola együttesre nincs konkrét feladatsor kijelölve, de rengeteg kvartett, trió íródott erre a hangszerre. A jó gyakorlatban ezekből a művekből is van válogatás, a jó gyakorlat használója növendékei tudásszintjét figyelembe véve használhatja. A hangszer sajátosságaiból eredően lehetőség van oboa, hegedű kamaraművek előadására is. Használtunk kórusművek átiratait is. Egy-egy darab alkalmas különböző korú és felkészültségű gyermekek együtt zenélésére, de ha lehetőség van elosztani osztályok szerint a növendékeket, akkor korlátlan lehetőségek állnak a zenetanár és csoportja között.

Nincs olyan zenei korszak a reneszánsztól kezdődően a XX. századi ragtime-ig, amit nem írtak volna át fuvolára. Operarészletek, táncok, impresszionista ismert darabrészletek mind-mind megtalálhatók a repertoárban.

A szociális és életviteli kompetencia fejlődése mellett kiemelten az esztétikai, művészeti kompetenciák fejlődnek ezeken a foglalkozásokon.

Fontos, hogy (ha lehetőség van) legyen "kezdők és haladók" csoport. Így valóban élhet a fokozatosság, a lépésről lépésre haladás. Megtanulható, illetve biztosabbá válik az önálló hangolás és a tanár közreműködése nélküli szereplés. A játékos improvizáció oldja a gátlásokat, a hangszerhez bensőségesebbé teszi a viszonyt.

Azokban a művészeti iskolákban alkalmazható ez a jó gyakorlat, ahol több fuvolista növendék van.

A tanár kreativitásán múlik ez a jó gyakorlat. A növendékeinek képességeit, személyiségeit jól ismerő pedagógus munkája alapján a csoport élményszerű foglalkozásokon vesz részt, észrevétlenül tágul ismeretük, tudásuk a zene világáról.

 
jógyakorlat célja: