Autista gyermekek furulyaoktatása

Módszerek, tapasztalatok

Az autista gyermekek esetében a tananyagközpontú módszertan kivitelezhetetlen. A velük való foglalkozás mindig egyedi és személyre szabott. Állapotjavulásuk egyik eszköze a zeneterápia, ill. a hangszeres zenélés, jelen esetben a furulya "tanulás". Ez egy kiegészítő terápia. A zene, fejlesztő hatása kiemelten jelentkezik az értelmileg sérült emberek akarati, érzelmi és intellektuális életében. Egyik legismertebb zeneterápiás módszer az Orff módszer. Az aktív zenélés kapcsán jutott arra a megfigyelésre, hogy csökkent a gyermekek mozgásos ügyetlensége, javult beszédképességük, beszédmegértésük és kevesebb lett magatartásbeli problémájuk. Az Orff módszere felől haladhatunk fokozatosan, a finomabb motorikus mozgásokat igénylő hangszeres játék felé, szigorúan figyelembe véve a gyermek motiváltságát.

Ide írhatsz...

A zenei nevelés, ezen belül a hangszeres oktatás óriási előnyben van bármilyen más tevékenységgel szemben, hiszen igen rövid időn belül "színpadképes" darabok születnek. Így egyszerre éri sikerélmény a gyermeket és a szülőt is. A furulyaoktatás különösen előnyt élvez ebből a szempontból, hiszen egyszerű darabok igen rövid időn belül elsajátíthatók. A zene megszerettetése nem merül ki kizárólag az órai munkában Fontos nevelési eszköz a közös koncertlátogatás, mely zeneiskolai kereteken belül akár mindennapossá válhat. Szükséges továbbá a szülővel való, szinte állandó kapcsolat, /főleg a kezdeti időben/ hogy folyamatosan tájékoztassanak gyermekük "hangulatáról". A pedagógus így "felkészülhet" a legváratlanabb helyzetekre is. Pár év után a pedagógus is megtanulja, hogy az improvizáció nem kizárólag a művészet egyik legfontosabb eszköze. Tanulható helyzetekről van szó. A jó gyakorlat újszerűsége abból adódik, hogy egy művészeti iskola feladatköréhez, arculatához eddig nem tartozott hozzá az esélyegyenlőség ilyen típusú biztosítása. Az iskola alapvető funkcióit nem változtatja meg, viszont kiszélesíti mozgásterét. Az autista gyerekekre szakosodott pedagógiai, illetve gyógyító intézményekkel összefogva elősegíthetjük a gyorsabb integrálódást./ tapasztalatcsere/ Az egyes intézmények feladat körét nem átvéve, hanem azt kiegészítve látványos javulást érhetünk el a beilleszkedés minőségében és tempójában.

Blaskó Mihály