Zene-bona 

zenebölcsi foglalkozások

A jó gyakorlat célja:

- Élménynyújtás- Játék és nevelés összekapcsolása- Zenei hallás fejlesztése, finomítása- Ritmusérzék fejlesztése- A mozgás koordinálása, szinkronizált mozgási képesség- Finomabb motorikus készségek elsajátítása- Absztrakt gondolkodásmód fejlesztése, amely a szavak nélküli esztétikai aktivitások révén alakul ki. - A szülő és a gyermek közötti személyes kapcsolat megerősítése- A csoportban való együttműködés megismerése- A hangok tulajdonságainak, azok különböző formáinak megfigyelése.- A hang és mozgás összefüggésének megértése. - Felfedezni a zene mesélő erejét- A gyerekek zenei megértésének fejlesztése. A zene sajátos nyelvén elmesélt történetek megértése.- A zenehallgatás örömére való tanítás- Improvizációs készség fejlesztése, a gyerekek alkotókedvének bátorítása.- Különböző hanghatásokkal való megismerkedés és azok kifejezőerejének érzékelése- Különböző hangszerekkel való megismerkedés- A hangszeren való játék örömének felfedezése

A dalok, mondókák, játékok kiválasztásánál nagy gondot fordítottunk arra, hogy kizárólag olyan tananyaggal dolgozzunk, amely a gyermekek számára elsajátíthatóvá, értelmezhetővé, énekelhetővé, és játszhatóvá válhat. Egyúttal törekedtünk arra, hogy a szülők számára is új ismereteket nyújtsunk. Foglalkozásainkon a szülő-gyermek kapcsolat megerősítésére tesszük a hangsúlyt. Fontos, hogy a gyermek hallja az édesanyját énekelni és bekapcsolódni a játékokba, mondókákba; így tulajdonképpen együtt tanulnak. Sokat jelent még, hogy a gyermekek megismerhetik a közösségben történő együttműködést.

A szülők visszajelzései alapján a gyerekek egyre többet éneklik és játsszák a foglalkozásokon megtanult dalokat és mondókákat családtagjaiknak és barátaiknak. Otthon szívesen vonják be szüleiket, testvéreiket az újabb játékokba, amit az órán sajátítottak el. Pedagógiai szempontból nézve pedig, a gyermekek játékosan tanulnak meg sok alapvető, az élethez hozzátartozó folyamatot, mint például: a beszéd, a járás, az evés-ivás, öltözködés, fürdés, rendrakás stb. Mindezt olyan módon, hogy énekbe, játékba, mondókába foglalva tanítjuk meg számukra A "Zene-Bona" alkalmainak felépítése mindig egy bizonyos tematikai vázon alapul. A témákat az időszakoknak, évszakoknak, ünnepeknek megfelelően választjuk. Meghatározott periódusonként új dalokat, mondókákat, játékokat tanítunk a gyermekeknek. A foglalkozásokhoz hozzátartozik még a rendszeres zenehallgatás, amit a gyermekek hangszeres játéka kísér. Emellett még teret kap a pedagógus által művelt hangszeren történő előadás. A gyermekek egyenként, tanáruk segítségével megszólaltathatják a hangszert és eljátszhatnak rajta egy dalt, a többiek (anyukák gyermekek) pedig segítenek az éneklésben és tapsban.

A gyermekek létszámát figyelembe véve alakítjuk a csoportokat.

A foglalkozások időtartama: heti 1x30 perc, ahova 6 hónapos - 3 éves korú gyermekek jelentkezését várjuk. Az időpontokat úgy próbáljuk kialakítani, hogy alkalmasak legyenek mind a kisgyermekek mind a szülők számára. A csecsemők és kisgyermekek életkori sajátosságai miatt a foglalkozások ideje alatt szükséges a szülők (nagyszülők) állandó jelenléte és felügyelete.

Dudits Zsuzsanna