Fúvószenekar

Működtetés, hangszerelés kottaszerkesztő programmal

A bemutatott gyakorlat célja: A kompetenciák és a személyiség fejlesztése, a zene - mint a legmagasabb szintű nevelési eszköz- segítségével.

A "jó gyakorlat" a következő készségeket hivatott fejleszteni:

 • Aktív meditáció, megfigyelés.
 • Empátia.
 • Önismeret.
 • Együttműködési képesség, kommunikáció.
 • Közösség építés.
 • A helyes légzéstechnika alkalmazása.
 • Stílusismeret.
 • Alapvető zenekari fogalmak elsajátítása.
 • Intonáció.
 • Technikai fejlesztés.
 • Együtt játék.

Módszertanunk egyik -talán leglényegesebb - különlegessége, hogy nem produkcióra készülünk. A gyerekek személyiség fejlesztése mindig fontosabb, mint az ún. eredményesség.

A zenekar életének a hangszeres játékon túl fontos feladatai vannak, ezekben is számítunk növendékeinkre. A tanár feladata, hogy felfedezze azokat a kompetenciákat, amivel már rendelkeznek, és amiket fejleszteni kell növendékeiben. Mindezek együttesen nagy hasznára válhatnak a közösség/társadalom számára. Egyénre szabott szólamokat kap mindenki. Ehhez nélkülözhetetlen valamilyen kottaíró program, ami segíti a munkát.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanárai a FINALE kottaíró programot használják a hangszerelésekhez. A program megkönnyíti a hangszerelést, miután a megírt partitúrából a szólamokat megszerkeszti a gép.

További előnyei: Ha valaki kisebb együttessel kezd, a későbbiekben hozzá tud írni, illetve át tudja dolgozni. Transzponálni egy pillanat műve. Számítógépben tárolható, nagyon rendezett.

Az egyes személyek "értékes vagyok" érzését nagyban erősíti az egyénre szabott kottaanyag. Mindenki a saját tudásának szintjére szabott anyagot kap, amit kitűnően el tud játszani akkor is, ha csak kezdő és még nincs is olyan szinten, mint a legjobbak. Mindenki értékes! A csoportépítő jellege kimagasló a jó gyakorlatunknak, mert itt mindenkinek érdeke, hogy a másik egyre jobb legyen, hiszen ez által ő is egyre jobb színvonalú együttesben játszik. Ami még lényeges: a kezdő nem húzza vissza a tehetségesebbet,(aki persze jóval magasabb technikai tudást igénylő kottát kap) mivel olyan szólamot játszik, ami ugyan könnyebb, de a zenekar hasznára válik.

Egy zeneiskolai együttesben mindig nagyok lesznek a tudásbeli különbségek, az egyéni hangszerelésekkel ezt át lehet hidalni. A jó gyakorlat, a saját kotta, a saját hangszerelés minden olyan iskolában alkalmazható, ahol zenekar, különböző együttesek vannak. Számtalan variációja lehetséges, függően a gyerekek létszámától, hangszeres tudásaiktól, adottságaitól.

Széplaki Zoltán