Zenés diákszínpad

Itt add meg az alcímet

A drámapedagógia és az amatőr színjátszás gazdag eszköztára minden résztvevő számára lehetőséget teremt arra, hogy tehetségét felismerjék, miközben ő maga helyes önismeretre jut, rejtett készségei, képességei felszínre kerülnek. A közös munka során olyan tudás elsajátítására kerülhet sor, amely az élet számtalan területén segítséget nyújt a tanulóknak, legyen az iskolai tanóra vagy személyes életük bármely színtere. A foglalkozások minden alkalommal tréninggel kezdődnek, majd a próbafolyamat aktuális feladataival foglalkozunk. Mindezek elérésére számos játék, ill. gyakorlat áll rendelkezésre.

A drámapedagógia és az amatőr színjátszás gazdag eszköztára minden résztvevő számára lehetőséget teremt arra, hogy tehetségét felismerjék, miközben ő maga helyes önismeretre jut, rejtett készségei, képességei felszínre kerülnek. A közös munka során olyan tudás elsajátítására kerülhet sor, amely az élet számtalan területén segítséget nyújt a tanulóknak, legyen az iskolai tanóra vagy személyes életük bármely színtere. A foglalkozások minden alkalommal tréninggel kezdődnek, majd a próbafolyamat aktuális feladataival foglalkozunk. Mindezek elérésére számos játék, ill. gyakorlat áll rendelkezésre.

A próbákon és az azokat követő előadásokon látványosan mutatkozhat meg egy-egy énekes vagy táncos tehetség, mi azonban legalább annyira fontosnak tartjuk, hogy a közösségé kovácsolódó csapatban kiemelkedhetnek más kompetenciaterületen tehetséget mutató tagok is.

Tartalmi szempontból az egyik legfontosabb feladat a gazdagítás, vagyis a tanórákon túlmutató ismeretanyag és tudás megszerzése. Mindezt csak gyermekközpontú hozzáállással vihetjük sikerre, nyitottan és nyitottságra nevelve. Munkánk során ugyanakkor a klasszikus értékekre is rá kell irányítanunk a figyelmet: szorgalmas munka, feladat iránti elkötelezettség, a társakkal való harmonikus viszony, felelősségérzet, kitartás. A szülők, tanárok bevonása a munkába különösen fontos, egyebek mellett a generációk közötti kommunikáció elősegítése, valamint a tapasztalat, példa átadásának élményszerű interakcióban való megvalósulása érdekében.

A drámapedagógia és az amatőr színjátszás gazdag eszköztára minden résztvevő számára lehetőséget teremt arra, hogy tehetségét felismerjék, miközben ő maga helyes önismeretre jut, rejtett készségei, képességei felszínre kerülnek. A közös munka során olyan tudás elsajátítására kerülhet sor, amely az élet számtalan területén segítséget nyújt a tanulóknak, legyen az iskolai tanóra vagy személyes életük bármely színtere. A foglalkozások minden alkalommal tréninggel kezdődnek, majd a próbafolyamat aktuális feladataival foglalkozunk. Mindezek elérésére számos játék, ill. gyakorlat áll rendelkezésre.

Meggyőződésünk, hogy a különböző művészeti ágakban tevékenykedő tanulók az együttműködés során számos pozitív, a komplexitás elvén alapuló, élményszerű tapasztalathoz jutnak, egész életére kiható esztétika, erkölcsi igényességet tanulnak. Az így szocializálódott gyermekek, fiatalok felnőttként a művészetek igényes művelőivé vagy - ami legalább ilyen fontos - befogadóivá válnak.

Borbély Mihályné