Zeneművészet

Klasszikus zene

Választható hangszerek:

zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona - tenorkürt - baritonkürt, tuba, harmonika, gitár, ütő.

A klasszikus hangszeres képzés keretében a növendékek heti 2 alkalommal vesznek részt egyéni hangszeres órán, amelynek időtartama 30 - 30 perc. Ezen felül a szolfézs tárgy szintén 2 alkalommal 45 -45 perc időtartam, ezek csoportos foglalkozások, valamint választható órák a kamarazene, kórus, zenekar, melyek időtartama 1X45 perc ill. lehet 2X45 perc.

A képzés időtartama:

2 év előképző + 6 év alapfok + 4 év továbbképző.

A foglalkozások száma hetente minimum 4 foglalkozás/tanóra (vagyis kötelező: 2 foglalkozás hangszeres óra, 2 foglalkozás szolfézs óra,) de maximum 6 foglalkozás: az előzőekhez választható pl. kamarazene óra, kórus, zenekar

Általánosságban elmondható, hogy a hangszertanulás ideális kezdete az általános iskola 3. osztálya. Lehetőség van - ám nem kötelező - 6 éves kortól belépni a zeneiskolai oktatásba (általános iskola 1. osztálya) és két évig zenei előképzőbe járni. Ebben a két évben a gyermekek játékos formában ismerkednek az alapvető zenei elemekkel, sok-sok dalt tanulnak, a zenei írás-olvasás alapjait is elsajátítják, megismerkednek a hangszerekkel, és a zeneiskola mindennapjaiba is betekinthetnek.

Népzene

Tanszakunkon népi ének, tekerőlant, népi hegedű, népi bőgő, és népi tambura hangszereken folyik képzés. A népzene tanszak tanárai a tanítás mellett mind aktív zenészek, a hazai népzenei életben tevékenyen részt vevő, ismert előadóművészek.

A népzenész tanárok a zenei alapok elsajátításán túl szívügyüknek tekintik, hogy a népzenei órákon a diákok ne csupán a népi dallamok világába, hanem a magyar népi kultúra egészébe betekintést nyerhessenek. A gyermekek a népszokások és a hagyományos falusi élet megismerésével közelebb kerülhetnek gyökereikhez, zenei anyanyelvükhöz.

Növendékeink a pomázi és pomáz környéki rendezvények rendszeres fellépői. E szereplések fontos bázisát képezi többek között a tekerő zenekar. A pomázi tekerő szak több, mint 20 éve működik, kezdetben Szerényi Béla, majd Németh András vezetésével. Jelentőségéről beszél, hogy az ország tekerőseinek közel egyhatoda tanul itt zenélni. A zeneiskola tambura zenekara Pomáz szerb hangszeres népzenei hagyományainak ápolása céljával alakult. Ma már önállóan fellépő tambura együttes, akik rendszeres résztvevői a környék és a főváros szerb nemzetiségi rendezvényeinek, a kisebb ünnepségektől a nemzetközi kiállításokig, népzenei bemutatókig. A zenekar tagjai lelkes hozzáállásukkal, játékukkal, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola népzenei programjain túl is örömmel látott színfoltjai a programoknak.

Jazz zene


Tanszakunk szinte egyidős a zeneiskolával. Növendékeink többsége olyan tizenéves, aki fokozottan érdeklődik a kortárs zenei kultúrák iránt. Kiemelt értékünk, hogy komplex tanszakként működünk, vagyis a hangszeres oktatás mellett csoportos elméleti képzés (jazz-szolfézs, jazzelmélet és történet), valamint zenekari-gyakorlat óra is szolgálja az itt tanulók zenei fejlődését. Növendékeinkből alakult jazz-zenekaraink sikerrel szerepelnek házi bemutatókon és iskolán kívüli rendezvényeken is. Tanszakunk adja a rendkívül népszerű Zenés Diákszínpad muzsikusainak gerincét. Végzett munkánk eredményeként növendékeink sikeresen szerepelnek az országos tanulmányi versenyeken, kerülnek zenei pályára. Tanári karunk aktív muzsikusokból áll. Művészeti teljesítményünk mellett szakmai értékeinket bizonyítja, hogy az alapfokú művészetoktatásban hatályos jazz-zenei tantervek nagy részét tanszakunk tanárai írták és többen közülünk a közép és felsőfokú jazzoktatásban is meghatározó szerepet töltenek be. Jelenleg jazz-zongora, jazzének, jazz-szaxofon és fuvola, jazzgitár, basszusgitár és jazzdob hangszereken folyik képzés.