Itt add meg az alcímet

"Special needs for special students"

Az iskolánkban tanító tanárok és növendékeik számára nagy jelentőségű volt az elmúlt három évben folytatott munka, amit az európai Comenius program keretében, "Tehetséges gyermekek speciális oktatási, nevelési igényei" ( Special needs for special students) címmel folytattunk.

A projekt ráirányította a figyelmet a tehetséges gyermekek nevelésének, oktatásának problémáira, a velük való bánásmód fontosságára. Egy-egy sor olyan gondolatot, és ezek eredményeképpen olyan intézkedéseket indított meg a projekt témája, amelyek megkönnyíthetik a speciális nevelést, oktatást igénylő tanulók kiválasztását, tanítását, fejlődésük irányát.

Tanáraink az eddiginél is nagyobb érzékenységgel fordultak a téma felé és tudatosan keresték a hatékonyabb megoldásokat.

A különlegesen tehetséges gyermekek esetében a különböző szaktárgyakat tanító tanárok

(hangszer, szolfézs, együttesek, táncosok, drámások, képzőművészesek) összehangolták a

"nevelési stratégiát", rendszeresen elemezték a tapasztalatokat és közösen határozták meg a

további teendőket.

A projekt első évében kiemelt célunk volt a tehetséges tanulók felkutatása a mi iskolánkban és a projektben résztvevő intézményekben. Fontosnak tartottuk megismerkedni a speciális nevelést-oktatást igénylő tanulók helyzetével, számarányával, a hozzájuk kapcsolódó szellemi és anyagi erőforrásokkal. (Intézményi, módszertani, személyi és pénzügyi források.)

Közösen meghatároztuk, egyeztettük a tehetséges gyermek "ismérveit", ami nem volt könnyű feladat, hiszen ebben a projektben minden iskolatípus ( óvoda, általános iskola, középiskola, sporttagozatos iskola, alapfokú művészeti iskola ) képviseltette magát, és természetes, hogy különféleképpen értelmeztük a "tehetséges gyermek" fogalmát.

A második évben minden tehetséges gyermek tanmenetét - személyre szabottan - készítettük el, hiszen a tehetség mindenkinél más és más formában van jelen. Ezt pedig egyénre szabottan lehet csak fejleszteni.

A projekt témája igényelte a tehetséges gyermekek szüleinek véleményét, kapcsolatunk velük szorosabb lett, hiszen a szülők támogatása nélkül ebben a munkában nehéz lenne eredményeket elérni.

Kíváncsiak voltunk a felmerült problémáikra, segítséget szerettünk volna nyújtani nekik a nevelési gondjaikban, a "hogyan, merre tovább" kérdéseikre pontos válaszokat próbáltunk adni.

A projekt harmadik évében folytattuk a megkezdett munkát, különböző versenyeken vettünk részt, felvételire készítettük fel tehetséges növendékeinket. Ebben az évben még szorosabb lett a tanulók szüleivel való viszony, és a társintézményekkel is sikerült jobb, aktívabb kapcsolatot kialakítani.

Kérdőív formájában vártunk válaszokat a tanulóktól, tanáraiktól, szüleiktől a projektmunka értékeléséről, tapasztalatikról, vártuk javaslataikat, gondolataikat.

Felvételeket készítettünk tehetséges növendékeinkről DVD formátumban, melyeket kölcsönösen elküldtünk a projektben résztvevő tanárkollégáinknak. Ennek a programnak a keretén belül valósulhatott meg a hagyományteremtő céllal készült "Best of 2007/2008" című DVD kiadványunk, melyen az elmúlt tanév kiemelkedő zeneiskolai produkcióit örökítettük meg.

Az intézmények közötti közös munka eredményes volt, annak ellenére, hogy különböző iskolatípusok dolgoztak együtt ebben a projektben. Érdekes és tanulságos volt megismerni a különböző országok pedagógusait, tanárait, és azt, hogy mit gondolnak a tehetséges gyermekekről, oktatásukról.

A három éves munkánkról közös weboldal készült, melynek pontos címe:

https://www.liceulmateibasarab.ro/cnimb/student/

Polányiné Takács Judit

projektvezető