A Teleki-Wattay Művészeti Iskola az

Oktatási Hivatal  Bázisintézménye

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján -az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Teleki Wattay Művészeti Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

Immár második alkalommal nyerte el iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, így az elismeréssel 2017 óta büszkélkedhetünk. A sikeres pályázók megfelelő infrastrukturális háttérrel, színes szakmai módszertannal, magas szervezeti kultúrával és újító szemlélettel rendelkező intézmények, amelyek a saját jó gyakorlatokat, innovációkat képesek széles körben átadni más intézmények számára.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola pedagógusai számára megtiszteltetés és öröm a cím ismételt elnyerése, hiszen ez számukra munkájuk méltó elismerését is jelenti.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. 

Kapcsolattartó:

Polányiné Takács Judit intézményvezető, Varga Erzsébet koordinátor

Tel: 20/9970306, email: poljudit@gmail.com

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti iskola fennállása óta az alábbi címeket szerezte meg:

  • Kiválóra Minősített Művészetoktatási Intézmény
  • Kiválóra Akkreditált Kistérségi Tehetségpont
  • Előminősített Referenciaintézmény
  • Minősített Referenciaintézmény

A szellemi bázis kiváló az intézményben: a Teleki-Wattay Művészeti Iskola tantestülete együtt és egyenként is kiváló eredményeket produkált az elmúlt  évek alatt, ennek a közös munkának az eredménye iskolánk jó hírneve mind európai, mind országos, mind városi szinten. Az iskola nevelőtestületében található pszichológus, tehetségfejlesztő tanár, zeneterapeuta, mester pedagógus. 25 álláshelyen 35 pedagógus oktatja a gyermekeket, két igazgatóhelyettes segíti az intézményvezető munkáját.

TÁMOGATÓINK: