VARCCH

I

Varied Artistic Roots, a Common Cultural Heritage

Különböző művészeti ágak, közös kulturális örökség

Ezzel a címmel bonyolítottunk le egy újabb, kétéves, iskolai együttműködésen alapuló projekt, ezúttal kilenc iskola részvételével, 2010 és 2012 között. Az itthoni szakmai munka mellett 16 növendéknek arra is lehetősége nyílt, hogy utazzon, hiszen minden résztvevő iskola más országból való (francia, angol, ír, spanyol, olasz, magyar, görög, török és lengyel). Összesen hat találkozót, "meeting"-et terveztünk és bonyolítottunk le a kétéves periódus alatt, többek között itt, Pomázon is. A projekt hivatalos nyelve az angol volt, ami azt jelenti, hogy minden projektterméket, dokumentumot ezen a nyelven kellett megírnunk, illetve egymás között is ezen a nyelven kommunikáltunk.

Az első találkozó alkalmával - a koordinátor franciáknál - 2010. októberben készült el a menetrend, ahol a munkatervet és az utazásokat is megbeszéltük. Ezen csak tanárok vettek részt: magyar részről Polányiné Takács Judit, aki a projekt indításakor felvette a kapcsolatot a partneriskolákkal, majd megírta a pályázatot; valamint jómagam, aki a szakmai, szervezési feledatokért, illetve a további lebonyolításért felel. A helszín Clermont-Ferrand volt, ahol az Ecole Fenelon vendégei voltunk. Megismerkedtünk az oktatási rendszerrel, bepillantottunk az osztálytermekben zajló munkába, körülnéztünk a városban és környékén is, valamint egy kis időt Párizsban is töltöttünk.

Ahogy a cím is elárulja, a projekt témája az egyes országok különböző művészeti alkotásainak és kulturális örökségének összegyűjtése és összevetése, koronként rendszerezve. Feldolgoztuk az építészetet, a festészetet, a zenét, az irodalmat, valamint a színpad és a fotó témakörét is. Egy-egy feladat során több művészeti ágat is összekapcsoltunk. Ezáltal a gyerekek látóköre szélesebb lett, jobban megértik az egyes történelmi korok és a művészeti stílusok közötti összefüggést, és egymás kultúráját is megismerték. A projekttermékeket mindig valamennyi partneriskola munkájából raktuk össze.

Az első feladat egy színes poszter készítése volt, melyen minden iskola feltüntetett néhány adatot, illetve képet magáról és a benne folyó munkáról, valamint arról, hogy mit is fogunk csinálni ebben a projektben. A mi poszterünk keretéhez a Kodály-módszer szerint használatos szolmizációs kézjelekből állítottunk össze sormintát. Az iskoláról és a szomszédos - kóruskastélyként is üzemelő - Teleki-Wattay Kastélyról illesztettünk be egy-egy fényképet, illetve Google-térképrészletet. A poszter hátteréül egy Bartók-zongoradarab kottáját választottuk, az előtérben pedig növendékekről, illetve együtteseinkről készült fényképeket szúrtunk be. A poszterekből a francia csapat egy montázst készített.

A második feladat szerint minden partneriskolában kiválasztottak öt, híres építményt saját hazájuk területésől, melyek különböző korban épültek. A gyerekek lerajzolták az építményeket, a tanárok segítségével egy kis leírást készítettek hozzá, a lengyel partneriskola pedig egy történeti frízt készített a rajzokból. Nálunk Aquincum romjai, a visegrádi Fellegvár, a fertődi Eszterházy-kastély, az Esztergomi Bazilika és a Megyeri híd került kiválasztásra.

A harmadik feladat egy festészeti album volt, mely bepillantást enged a partnerországok festészetébe, korszakok szerint. Minden iskola kiválasztott öt híres festményt vagy szobrot, a gyerekek ezt rajzban reprodukálták, és egy kis leírást is készítettek hozzá. Végül a magyar csapat összegyűjtötte a munkákat, és az eredeti festmény / szobor fotója mellé illesztette a gyermekke rajzait. Az albumot második találkozónkon, Angliában mutattuk be.

A második találkozóra négy növendékünk készült, ahol hangszeres tudásukat is bemutatták. Az utazás előtt, 2011. márciusban tartottunk egy kis, házi hangversenyt is egymás, a tanárok és a szülők előtt, ahol a növendékek eljátszották a betanult darabokat.

Az angliai találkozó helyszíne Swindon volt, ahol a Westlea Primary School vendégei voltunk. Az utazó növendékeink Androsits Hanna, Bedey Vera, Gallay Ágnes és Szente Barbara, a kísérő tanárok Dudits Zsuzsanna és jómagam voltunk. Megismerkedhettünk az iskola barátságos légkörével és az oktatási rendszerrel, valamint körülnéztünk a városban és a környéken. Néhány órát Londonban is eltöltöttünk. Növendékeink az angol gyerekekkel közös előadáson muzsikáltak, ahol videofelvétel is készült.

A festészet után a szobrászatot dolgoztuk fel. A negyedik feladat értelmében minden iskola kiválasztott egy-egy szobrot, amiről a gyerekek háromdimenziós reprodukciót készítettek. Az ír partner összegyűjtötte a munkákat, és egy fali naptárt készített a 2011-2012-es iskolai évre, a szobrok és a reprodukciók fotóival illusztrálva a hónapokat. Itthon Veres Kálmán egyik alkotására esett a választás: a Táltos c. szobor a 2000. évi, Hannover-i világkiállításra készült, néhány éve pedig Budapesten, a Westend Citycenter mellett kapott helyet.

A harmadik találkozóra Törökországban került sor. İzmir városát látogattuk meg, ahol a Menemen Cumhuriyet İlköğretim Okulu vendégei voltunk. Az útra hat növendékünk tudott eljönni: Horváth Ádám, Koncsik Dorina, Polonkai Beáta, Ungvári András, Vass Gergely és Walkó Bianka. Polányiné Takács Judit és jómagam voltunk a kíséró tanárok. Megismerhettük az oktatási rendszerüket, a nagy létszámú osztályokat és a helyi szokásokat. Szétnéztünk a környéken is, felfedezve az ókori Görög Birodalom maradványit is. Növendékeink a hangszerükön is bemutatkoztak.

A szakmai munkában az irodalom feldolgozása következett. Minden iskola kiválasztott egy-egy irodalmi művet, amit a gyerekek lefordítottak angol nyelvre. A feladat játékos része az volt, hogy ezt a művet vagy gondolatmenetét tovább kellett szőni a szerző stílusában, illetve illusztrációkat is lehetett készíteni hozzá. A mi növendékeink Weöres Sándor egyik gyermekversét választották, az "Őszi éjjel izzik a galagonya..." kezdetűt. Egy ilyen metrikus verset nehéz átültetni idegen nyelvre, így szabad fordítással dolgoztunk. Nyelvészek egyébként kísérleteztek az ötlettel. Munkánk során felhasználtuk a Sebő-együttes zenéjét is, és a kompozícióhoz különleges képi illusztrációt készítettünk. Az elkészült munkákat az olasz partner begyűjtötte, és egy ebook-ot készített belőlük.

A negyedik találkozóra 2011. novemberben, Lengyelországban került sor. Sopot városát látogattuk meg, a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im Jana Matejki vendégeként. Utazó növendékeink: Balog Boldizsár, Cseri Anna, Hambalkó Máté, Koncz Bianka, Roob Izabella és Szöllősy Bence, kísérő tanárok: Dudits Zsuzsanna és jómagam. Megismerkedtünk a lengyel vendégszeretettel, az oktatási rendszerrel, a helyi iskolával és a helybeli tehetségekkel, körülnéztünk a városban és a szomszédos Gdańsk-ban is, majd meglátogattuk Toruń városát. Növendékeink megmutatták hangszeres tudásukat is az iskolában.

Az irodalom után a zene következett a feldolgozandó művészeti ágak sorában. Minden iskola kiválasztott egy-egy híres népdalt vagy hagyományos, az adott nemzetre jellemző éneket. A gyerekek ezt betanulták, és előadták egy rendezvényen, ahol audio- és videofelvétel is készült. A dalok szövegét lefordították angol nyelvre, és a felvételeket a kétnyelvű szövegekkel együtt az angol csapat gyűjtötte össze. A közös munka eredménye egy dupla lemez lett, az egyik egy audio CD, a másik egy video DVD. A lemezborítót a török csapat készítette el, a szövegeket tartalmazó füzetkével együtt. A mi iskolánk népi énekegyüttese, a Csutkababák betanult egy gyönyörű népdalt, és népi öltözetben adta elő.

Juhász Balázs