Szeretettel várjuk új növendékeinket a 2024/25-ös tanévre!
Művészeti iskolánkban a közismereti tanítás után, délután zajlik az oktatás.

KEDVES ANYUKÁK ÉS APUKÁK!

Nem kis gond eldönteni, mi mindent adjunk meg gyermekeinknek, hogy szellemi, fizikai és erkölcsi, valamint mentális képességeiket fejleszthessék, ugyanakkor biztosított legyen számukra a kikapcsolódás, a szórakozás is. Ebben tud segíteni Önöknek iskolánk, hiszen fő célunk a fent említett képességek fejlesztése, kiteljesítése, a zene, a képzőművészet, vagy a táncművészet segítségével.

MIT TESZÜNK A SZELLEMI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN?

Fejlesztjük a koncentrációt, a képzeletet és a memóriát.


MIT TESZÜNK A FIZIKAI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN?

Fejlesztjük a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket, kilazítjuk a görcsöket.


MIT TESZÜNK AZ ERKÖLCSÖSSÉG FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN?

A művészeti nevelés fejleszti egymás jobb megértésének, a magasabb szintű együttműködésnek, a fegyelemnek képességét.


MIT TESZÜNK A MENTÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN?

A képzőművészet, tánctanulás vagy a zenetanulás legnagyobb adománya, hogy olyan képességeket alakít ki, amelyek különösen a mai időkben fontosak. Ilyenek a kreativitás, a rögtönzés, az empátia.


AZ EGYÜTT JÁTÉK, A ZENÉLÉS EGYBEN IGÉNYES SZÓRAKOZÁS IS!

KEDVES GYEREKEK!

Többségetek önként választja a hangszertanulást, képzőművészetet, vagy a táncot.

Annak, aki csupán érdeklődik, néhány mondatban összefoglaljuk, miért előnyös ez számotokra.

A mi iskolatípusunkat egy művész sem kerülheti meg. Így tanultak nálunk a komolyzene előadóművészein kívül a pop, a jazz, a népzene nagy sztárjai is.

A foglalkozások nagy része nagyon oldott hangulatban folyik.

Figyelembe vesszük a Ti érdeklődési körötöket is.

A táncolás, a rajzolás-festés, vagy a zenélés segít örülni és bánkódni is. Az utóbbit képes feloldani.

Többféle együtt játékra van lehetőség együtteseinkben.

Ezek a csoportok esetenként külföldön is bemutatkozhatnak.

Ha komolyan gondoljátok, még hivatásul is választhatjátok. Ebben az esetben külön foglalkozásokat biztosítunk a sikeres felvételi érdekében.

Mi megbecsüljük a gyengébb képességüeket is. Igyekszünk mindenkit a saját tempója szerint tanítani.

KEDVES TALÁN MÁR FELNŐTT KORÚ LEENDŐ NÖVENDÉKEINK!

A zenetanulás kortalan. Bármikor el lehet kezdeni. Néhány hangszert kifejezetten "idősebb" korban ajánlatos elkezdeni. Ilyenek például a jazzben használatos hangszerek (15 éves kortól), a nagyobb méretű hangszerek, mint a fagott, bőgő, tuba stb.

MILYEN ELFOGLALTSÁGOT JELENT?

Minimum 4, maximum 6 foglalkozás hetente

KÖTELEZŐ ÓRÁK:

Előképző 1 évfolyam: 2x45 perc kötelező és választható tárgy 

Előképző 2 évfolyam: 2x45 perc kötelező és választható tárgy 

Képzőművészet és moderntánc szakokon minden évfolyamon:

4x45 perc elméleti és gyakorlati óra

Zeneművészeti ágon alapfok első évfolyamtól:

2x45 perc kötelező elméleti tárgy (szolfézs) + 2x30 perc hangszertanulás

Ehhez jöhet még hozzá több lehetőség, pl. zenélés különféle együttesekben (kamarazene)

Összesen: minimum 150 perc maximum 300 perc hetente

A MEGSZERZETT TUDÁSRÓL A NÖVENDÉKEK FÉLÉVENTE BESZÁMOLNAK .

MENNYI ELFOGLALTSÁGOT JELENT OTTHON?

Zeneművészeti ágon első osztálytól kezdve minimum 30 perc gyakorlást naponta.

HÁTRÁLTATJA-E AZ ALAPISKOLAI TANULMÁNYOKAT?

Általában ellenkező a tapasztalatunk. A fent említett képességfejlesztés visszahat az iskolai munkára is.

A kiemelkedő kulturális tevékenységet pedig nagyon nagyra értékelik az iskolák.


MENNYIBE KERÜL?

A KÖLTSÉGEK HÁROM RÉSZRE OSZLANAK

Térítési díjat kell fizetni, melyről bővebben a térítési díj menüpontban olvashatnak.

Általában csak néhány kottára van szükség. Egy szolfézs és egy hangszeres kottára, valamint két üres hangjegyfüzetre. Sok esetben a kottához olcsón hozzá lehet jutni régi növendékektől.

Az oktatás 6-7 éves korban Előképző 1 évfolyamon kezdődik. Az előképző 2 sikeres befejezése után tanulóink a következő művészeti ágak közül választhatnak:

VÁLASZTHATÓ HANGSZEREK

ZONGORA, HARMONIKA, HEGEDŰ, HÁRFA, CSELLÓ, FURULYA, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT, TROMBITA, KÜRT, TENORKÜRT, HARSONA, TUBA, GITÁR, NÉPI ÉNEK, NÉPI FURULYA, NÉPI HEGEDŰ, TAMBURA, TEKERŐLANT, ÜTŐ HANGSZEREK, JAZZ GITÁR, JAZZDOB, BASSZUS GITÁR, JAZZ ZONGORA, JAZZ ÉNEK.

Meghatározott hangszeres év után váltani lehet kamarazene, illetve zenekar főtárgyra. Iskolánkban egy tanuló csak egy művészeti ágon, egy szakon tanulhat a térítési díj ellenében.

Vannak olyan növendékek, akik szeretnének komolyabban foglalkozni hangszerükkel. Nekik, ha a szaktanár is javasolja, lehetőségük van az emelt szintű hangszertanulásra. (heti 2x45 perc) Ennek tipikus esete az, aki zenei pályán akar továbbtanulni. Ebben az esetben járnia kell még kötelező zongorára (1x30 perc), továbbá emelt szintű "B" tagozatos szolfézsra, majd felvételi előkészítőre.

EGY ZENEI PÁLYÁN TOVÁBBTANULÓ NÖVENDÉK MINIMUM ÓRASZÁMA HETENTE:

2x45 perc hangszer + 2x45 perc emelt szintű szolfézs + 1x30 perc kötelező zongora= 210 perc

A hangszertanulás mellett a gyerekek megtanulnak színpadon, közönség előtt viselkedni és szerepelni. Erre szolgál minden növendék számára a minimum évi egy nyilvános fellépés.

Iskolánk hangversenybérletet ad ki rendszeres rendezvényeinek látogatására.

Legtehetségesebb növendékeink számára fellépési lehetőséget biztosítunk városi, regionális, és országos rendezvényeken.

A "komoly" zenetanulás mellett vidám, humoros és szórakoztató programokat is tervezünk.

Ilyen jellegű darabokat órán is tanulhatnak a növendékek.

Nyáron a szabadidő élményszerű eltöltésére művészeti tábort szervezünk növendékeinknek.

Intézményünk feltételeinek javítását a Testvérmúzsák Alapítvány segíti.

BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

1. Sikeres felvételi, vagy az előző tanévről szóló, megfelelő eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása.

2. Az első tanév térítési díjának befizetése. -hangszeres szakokra történő jelentkezésnél előnyt élveznek az előképző 1-2 évfolyamot végzett tanulók

3. A művészeti iskola házirendjének elfogadásaFelvételi követelmények

Zeneművészeti szak

  • egy választott gyermekdal eléneklése
  • - könnyű dallam visszaéneklése
  • - könnyű ritmus visszatapsolása

Moderntánc

  • mozgás felmérés
  • motivációs beszélgetés

Képzőművészet

  • három rajz bemutatása
  • motivációs beszélgetés

Színjáték

motivációs beszélgetés

vers, novella részlet, mondóka előadása