TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0050

"Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása"

A Társadalmi Megújulás Operatív Program "Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" című felhívására a Testvérmúzsák Alapítvány "Testvérmúzsák a gyerekekért a gyerekkel" címmel pályázatot készített, melyet az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásra méltónak talált. A támogatás összege 18.119.950 Ft, a támogatási időszak 2011. március 01. -2012. február 29. A projekt alapvető célja, hogy Pomáz város óvodai és iskolai intézményeinek Pedagógiai programjaiban vállalt célkitűzéseihez szakmai segítséget nyújtson a tanórai, illetve tanórán kívül szerveződő programjaihoz..

Ezek a foglalkozások élményszerűen hozzájáruljanak a gyermekek személyiségfejlődéséhez, szociális és életviteli kompetenciájuk és az esztétikai és művészeti kompetenciájuk fejlődéséhez. Szeretnénk elérni, hogy szabadidős tevékenységeikben tudásuk észrevétlenül gazdagodjon, gyarapodjon és a kötelező tananyagokban megtanult információk felhasználásával, kreativitásuk segítségével gyakorlatban is megtapasztalják mindazt az élményt, melyet a különböző művészetek tudnak nyújtani. Szakszerű oktatók vezetésével a különböző programokon, a közös munka során olyan közösségek jöjjenek létre, melyek képesek lesznek a kultúrák iránti érdeklődésüket, érzékenységűket hosszútávon megtartani..