Teleki-Wattay Művészeti Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola

Őszi szünet a TWMI-ben 

2019. október 28.- november 3.

Újra Palacsintáskirály a TWMI Zenés Diákszínpadán 2019. október 12. szombat 17.00

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra előadásra kerül a Fésűs Éva - Tamási Zdenkó által írt színdarab, a PALACSINTÁSKIRÁLY. 

Aki szeretné még egyszer megtekinteni vagy még nem látta a nagysikerű előadást, 

szeretettel várjuk a Teleki-Wattay Művészeti Iskola hangversenytermébe 

2019. október 12-én (szombaton) 17 órától. 

A ZENE VILÁGNAPJA 2019.

Két évvel ezelőtt Újvidék, tavaly Pozsony, idén Maribor ad otthont a Zene Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő koncertnek, ahol szlovén, szlovák, szerb és magyar zenetanárok adnak közös koncertet. A pár nap alatt alakalom nyílik más közös programokra, jóízű beszélgetésekre is- mindig nagy élmény az együtt eltöltött idő. Idén iskolánkat nyolc tanár - Polányiné Takács Judit, Zsideiné Szőke Erika, Fadgyas Gitta, Kulin Krisztina, Kozma György, Széplaki Zoltán, Szokolai Zoltán és Veres Zoltán képviseli.

Kokas Emlékév 2019. 

"A zene befogadására nevelek, nem a megértésére" - emlékezés dr. Kokas Klárára 

SZKUBÁN JUDIT 

A Kodály-növendék Kokas Klára a kreatív zenepedagógia talán legjelesebb magyar képviselője volt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énektanári és karvezetői végzettséget, majd az ELTE pedagógia-pszichológia szakán diplomát és doktori fokozatot szerzett. Kodály Zoltán Visszatekintés című - összegyűjtött írásait, beszédeit, nyilatkozatait tartalmazó - könyvét ezzel a gondolattal ajánlotta tanítványának:"Kokas Klárának előretekintésül". Ez a dedikáció egyszerre elismerésnek és biztatásnak is tekinthető. Mint azt ma már mindannyian tudjuk: a tanítvány inkább biztatásnak, útravalónak tekintette.

Kokas Klára, ha köztünk lenne, ebben az évben töltötte volna be 90. életévét. A kiemelkedő zenepedagógus szellemi örökségét ápoló Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a méltó megemlékezés keretéül 2019-et Kokas emlékévnek nyilvánította. Az Alapítvány dr. Nemes László Norbert által vezetett kuratóriuma úgy döntött, hogy egykori tanítványokkal, munkatársakkal, szakemberekkel és támogatókkal összefogva több rendezvénnyel is adózik Kokas Klára emlékének. Az Alapítvány, illetve a Kokas Klára szellemi hagyatékát a napi gyakorlat szintjén ápoló, szervező Kokas Klára Szakmai Kollégium (továbbiakban: KKSZK) célja volt az is, hogy ismét felhívja a pedagógusok figyelmét a Kokas-örökségre, arra a korszakalkotó pedagógiai módszerre, amely napjainkban is képes elevenen hatni. Felkészít, képessé tesz, az igényes zene befogadására, a társas együttműködésre, a kreativitásra, ezáltal fejleszti a személyiséget.

Eddig két szakmai és egy ünnepi emléknap keretében történt meg a neves zenepedagógus varázslatos személyiségének, munkásságának a felidézése.

A szakmai napokon az általa megalkotott - és immár nevével fémjelzett - pedagógiai rendszerről, és annak jelenünkben is kifejtett hatásáról, a nevelés különböző területein való alkalmazhatóságáról volt szó. Ezen események elengedhetetlen mozzanatai voltak a Kokas-pedagógia lényegét megtestesítő foglalkozások (melyeket egykori tanítványok vezettek) mert a leghívebben ezek idézik meg Kokas Klára szellemiségét, teszik láthatóvá, hallhatóvá, átélhetővé a Kokas-módszer lényegét.

Az első szakmai nap január 26-án volt a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolában az Alapítvány keretein belül tevékenykedő Kokas Klára Szakmai Kollégium (KKSzK) és a dunakeszi Szuppán Irén Alapítvány közös szervezésében. Az elsősorban pedagógusoknak meghirdetett, "Miért népszerű a Kokas-pedagógia" címet viselő esemény fő témája volt a Kokas-pedagógia alkalmazásának lehetőségei az oktatásban.

Mint minden Kokas szakmai nap, ez is a megszokott módon kezdődött. Az alkotó szellemiségéhez hűen énekelve indult a nap, majd a vendégek a nevüket egy dalba beleszőve bemutatkoztak egymásnak. Ezután Szkubán Judit (a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola zongora-szolfézs szakos tanára), Wirkerné Vasvári Éva (a Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda óvodapedagógusa) és Pállay József (a Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium vizuális kultúra művésztanára) vezetésével egy olyan Kokas-foglalkozással folytatódott a délelőtt, mely során minden résztvevő megtapasztalhatta a módszer egyedülállóságát, különleges hatását.

Judit a "Kinek van jókedve" kezdetű dallal csalogatta be a körbe az érdeklődőket, ahol csendben folytatódott az ismerkedés: egymás tekintetét keresve szabadon sétáltak keresztbe-kasul, majd különböző hangokat hallatva bejárták, birtokba vették az egész teret. A kialakuló hangkavalkádban csendült fel a "Csillagok, csillagok" kezdetű dal, amely éneklése közben csillagként mozogtak, forogtak, közben bejárták a csillagrendszert, majd visszatértek a Földre, ahol megmásztak hegyet-völgyet, sétáltak forróságban és síeltek mély hóban.

Az ismerkedés, a vidám játék után Éva és a felcsendülő Händel zene segítségével átváltoztak a kezek csillaggá, majd társakat keresve elindultak felfedezni az univerzumot: rögtönzött zenemozgással (tánccal), egymást segítve fogalmazták, formálták meg történeteiket. A foglalkozás lezárásaként sokat

meséltek a résztvevők arról, hogy milyen érzéseket mozdított meg bennük a zene.

Jóska és puha rajzszén segítségével pedig rajzlapon váltak láthatóvá az átélt élmények.

A nap folyamán az alábbi témákban megtartott előadások révén tovább bővíthették ismereteiket az érdeklődők.

 Pállay József: Milyen technikát válasszak? -Előadásában Jóska beszélt arról, hogy melyik zenéhez, milyen vizuális technikákat érdemes alkalmazni a Kokas-pedagógiában.

 Wirkerné Vasvári Éva: Kokas-pedagógia az óvodai zenei nevelésben. Éva elmesélte hogyan változtak a csoportjába járó óvodás gyermekek személyisége a Kokas- pedagógia alkalmazásának hatására.

 Németh Anikó (Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium tanítója, a Kokas-munkaközösség vezetője): Hogyan használható a Kokas-pedagógia egy általános iskolában? - Anikó bemutatta a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában működő Kokas-munkaközösség munkáját.

A program folytatásaként egy bemutató foglalkozáson Szkubán Judit diákjainak önfeledt átváltozásait csodálhatták meg a vendégek. Végül egy ugyancsak Kokas Klára által kitalált, úgynevezett "Kendőlengetős" koncerten, szőnyegen ülve, bensőséges, meghitt környezetben hallgathatták meg a vendégek a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola diákjainak az előadásában megszólaló műveket.

A sok megerősítő visszajelzés közül egy a napról: "Tökéletes volt! Köszönöm a lehetőséget. Talán nagyobb körben is lehetne hirdetni az eseményt."

A KKSzK által szervezett másik szakmai nap a "Zenében talált világ" címet kapta. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán megtartott eseményen a vendégek a Kokas pedagógia sokszínűségével ismerkedhettek meg.

Ezen az eseményen az énekes bemutatkozást és a szabad mozgásos sajátélményt Antalné Borovics Márta (Szeged, Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézményének, a gyógypedagógusa, zeneterapeutája) vezette. Márta óceándobbal hívta be a megjelent érdeklődőket az elkövetkező játékra. Csendben feltérképezték a terem adottságait, majd az Elvesztettem zsebkendőmet című dallal játszva ismerték meg egymás nevét. Ezután a szőnyegen elpihenve George Gershwin Kék rapszódiájának a dallama megmozgatta a kezeket, lábakat, majd kottafejként táncolva rá, különböző dolgokat varázsoltak.

A legjobban sikerült "táncokat" az arra vállalkozók bemutatták a többieknek.

Zárásként itt is megbeszélték a résztvevők az átélt élményeket, majd a vizuális részben egy rajzlapon homokszórással meg is jelenítették azokat.

A sajátélményt nyújtó foglalkozást követően a szakmai napot Osskó Judit Kokas Kláráról szóló, Zenével tanítok c. filmje és a következő előadások tették tartalmasabbá, változatosabbá.

 Antalné Borovics Márta: "Anya és én - együtt a zenében" - Márta beszélt a pedagógiai szakszolgálat keretében végzett játszóházi munkájáról, majd elmesélte hogyan erősödött Kokas pedagógia szellemében tartott foglalkozások hatására az anya és gyermek kapcsolata.

 dr. Pethő Villő (Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának adjunktusa.): "A nevelés művészete." - Villő Kokas Klára "üzeneteiről" beszélt a leendő és gyakorló pedagógusok számára.

 Dr. Tiszai Luca (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Kar Gyógypedagógus-Képző Intézet adjunktusa.): "Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene" - Luca két tanítványa segítségével bemutatta, hogy különféle vizsgálatokkal nyomon követhető, hogy a halmozottan sérült emberek esetében is kifejti hatását a zene.

A nap elengedhetetlen mozzanataként egy bemutató gyerekfoglalkozást nézhettek meg az érdeklődők Pálfiné Bánki Melinda a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája Napközi Otthonos Óvodájának a tanítója és tanítványai közreműködésével.

Mindkét szakmai nap - ugyancsak a Kokaspedagógia szakralitásának megfelelően - egy égő gyertya körüli közös énekléssel, majd a láng közös elfújásával fejeződött be.

A születésnaphoz közeli emléknapon az egykor Kokas Klára által tartott foglalkozásokon résztvevő (ma már felnőtt korú) gyermekek, az akkreditált továbbképzést elvégző tanítványok, munkatársak és munkásságának neves elismerői, támogatói idézték fel emberi, szakmai, alkotói nagyságát, magával ragadó lényét.

Az emlékév 2019. október 15-én a Pesti Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia Kokas 90 című tudományos konferencián a "Mozgó dó III..." című előadással zárul le.

Az emléknapról és az őszi konferenciáról külön írás jelenik meg a Parlando következő számaiban.

_______________

A szerző a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola zongora-szolfézs szakos tanára


Ars Sacra Fesztivál, 2019. szeptember 14-22.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pomázi Szakrális Művészetek Hete programjaira, melynek keretében 

2019. szeptember 22-én vasárnap 16 órától a Római Katolikus Templomban 

iskolánk növendékei és tanárai is szerepelnek. 

Az előadások ingyenesen látogathatóak.

Képek a fotógalériában 


POMÁZ NAPJA, 2019.

A szeptember 14-i Városi Ünnepségen iskolánkat a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar és a Moderntánc tanszak két csoportja képviselte. A rendezvényen a PIF fantasztikus hangulatú, jól sikerült koncertet adott, táncos lábú diákjaink pedig két koreográfiával is megörvendeztették a közönséget.

Zenebölcsi és Zeneovi

Kedves Szülők!

Zenebölcsi foglalkozás indul szeptember 18-án, szerdánként 6 hónapos kortól.

Zeneovi szeptember 23-án kezdődik. Hétfőn és csütörtökön lesz 16:35 - 17:05-ig.

Órabeosztás a 2019/2020 tanévre

2019/2020-as tanév csoportos órarendjei

Tanévkezdés és Szülői értekezletek a TWMI-ben

Tanévnyitó Ünnepély: 2019. szeptember 5. csütörtök este 18 óra 

Az évnyitó után szülői értekezlet tart iskolánk intézményvezetője POLÁNYINÉ TAKÁCS JUDIT az ÚJONNAN BEIRATKOZOTT NÖVENDÉKEINKNEK a Hangversenyteremben,

VINCZE ÉVA tanárnő a táncosok szokásos szülői értekezletét az évnyitó után 18.30-kor a BALETT TEREMBEN tartja.

CSUTA ANNA képzőseinek szülői értekezlete a FÉNYES TEREMBEN szintén a tanévnyitó után 18.30-kor, valamint

SIMONCSICS ZSÓFIA  a drámások szülői értekezletére ugyanebben az időben az iskola KAMARATERMÉBEN várja az érdeklődőket.

Órabeosztás: 2019. szeptember 6. péntek 14.00-18.00 között

Első tanítási nap: 2019. szeptember 9. hétfő

GRATULÁLUNK HARMONIKÁSAINKNAK!!

IV. Országos Harmonikaverseny eredményei

2019. június 23. Szeged


A Szegeden negyedik alkalommal megrendezett Országos Harmonikaversenyen idén két növendékünk vett részt.

NAGY RÉKA korcsoportjának 1. helyezettje lett, SZOKOLAI LÓRÁNT növendékünk szintén 1. helyezést ért el és a zsűri KÜLÖNDÍJÁBAN is részesült az idei megmérettetésen. 

Lóci idén másodjára nyerte el a Tabányi Mihály fődíjat.

Gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáruknak - SZOKOLAI ZOLTÁNNAK is, hogy azokban a meleg napokban is kitartóan küzdöttek céljaik megvalósítására és fantasztikus eredményekkel tértek haza!

Az Elisabeth Faidley Vonósegyüttes 

és a TWMI hegedűegyüttesének 

közös muzsikálása a Római Katolikus Templomban 

2019. június 30.

Nagyszerű élményben lehetett része június utolsó napján a pomázi zeneiskolásoknak. 

 New Yorkból érkezett Elizabeth Faidley vonós együttese és a pomázi katolikus templomban adtak koncertet, mely a világ bármely neves koncerttermében megállta volna a helyét!

Hihetetlen, hogy még közös zenélésre is sor kerülhetett! Köszönjük! Reméljük, lesz folytatás!

Nyári Kórustábor a TWMI-ben 

2019. június

A nyári tematikus kórustáborunk idén Pomáz nemzetiségi sokszínűségének megismertetése jegyében telt. Meglátogattuk Pomáz nevezetes épületeit, híres szülötteinek lakóházát, ellátogattunk a Szentendrei Skanzenbe, ahol a különböző tájegységek népi hagyományaival ismerkedtünk. Magyar, német, szlovák, szerb és cigány népdalokat tanultunk, amit a táborzáró hangversenyünkön nagy sikerrel be is mutattunk.

Nyári Ügyelet

Szerdánként 9:00-12:00 óra között a TWMI irodájában.


Meghívó 

Elizabeth Faidley Vonós Együttes Koncertje 

a pomázi Római Katolikus Templomban 

2019. június 30-án vasárnap 17.30-kor

Kedves Szülők!

A 2019/20-as tanévre az alábbi fájlokban találhatók a felvett tanulók névsora. Beiratkozás a művészeti iskolába 2019. június 13. és 14-én 10-17 óráig van. Bővebb információt a térítési díj menüpontban találhatnak. 

Tanévzáró és Bizonyítványosztás a TWMI-ben 

2019. június 12. szerda 18 óra 

BEIRATKOZÁS a 2019/2020. tanévre 

2019. JÚNIUS 13. csütörtök 10.00-17.00 

2019. JÚNIUS 14. péntek 10.00-17.00

A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal a gyerekek bizonyítványát. A következő évi térítési díjak befizetése is ezeken a napokon történik, amit átutalással is lehet teljesíteni. 

Mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánunk a nyárra!

Zeneiskolánk történetében legnagyobb 

HARMONIKÁS SIKER!!!

NAGY RÉKA harmonikás növendékünk 2019. május 23-26. a IV Eufonija Nemzetközi Harmonikaversenyen (Újvidék, Szerbia) erős mezőnyben az előkelő 2. helyen végzett (48,4 ponttal az ötvenből). 

Tavaly Szokolai Lóránt növendékünk 3. helyezett volt, idén 4. helyet ért el a magasabb korcsoportban.

Szeretettel gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak - Szokolai Zoltánnak is.

További képek a fotógalériában

A TWMI végzős növendékeinek ZÁRÓKONCERTJE 2019. június 3-án hétfőn este 18 órakor a Kamarateremben 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Teleki-Wattay Művészeti Iskola végzős diákjainak záróhangversenyére! A belépés díjtalan.

A Nullpont Színjátszó Műhely és a 

TWMI Zenés Színpadának CSALÁDI NAPJA 

2019. június 2-án vasárnap délután 14.00-19.00-ig

Szeretettel várunk Mindenkit a SZÍNJÁTSZÁS SZIGETÉRE 2019. június 2-án vasárnap délután a Teleki-Wattay Művészeti Iskolába! A belépés ingyenes!

A TWMI Moderntánc tanszakának év végi GÁLÁJA 2019. június 1-én szombaton 17 órakor a Hangversenyteremben

A TWMI Jazz tanszakának év végi beszámolója 2019. május 29. szerda délután

A GITÁR TANSZAK Koncertlátogatása 

a ZENEAKADÉMIÁN 

2019. május 19.

Május 19-én a gitár tanszak érdeklődő növendékeivel látogatást tettünk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol Bartók: A fábor faragott királyfi c. művét hallhattuk a Budafoki Dohnányi Zenekar interpretálásában. Hollerung Gábor karnagy dirigálásával és hathatós értelmezésének segítségével merülhettünk el a mű egymás után feltáruló rétegeiben. Nagyon köszönjük Remenyik Gabriella Tanárnőnek a sok segítséget! Veres Zoltán - gitár tanár

POMÁZI GYEREKNAP 2019. május 25. szombat

A TWMI Moderntánc tanszaka idén is meghívást kapott a Pomázi Gyereknapra, ahová sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Zeneiskolai sikerek a TWMI Harmonika tanszakán

Április 24-27. között, Pulán (Horvátország) rendezett Nemzetközi Harmonikaversenyen Nagy Réka  növendékünk korcsoportjában EZÜST MINŐSÍTÉST (összesítésben 9. helyezést) ért el. A horvát zeneszerző művének legszebb tolmácsolásáért kiadható különdíj kiosztásában a 2. helyen végzett (a 160 nevezőből!) 

2019. május 3-5. között Liudmila Varavina harmonikaművész, tanár és publicista, Oroszország egyik legkiemelkedőbb zenésze tartott mesterkurzust a Zeneakadémián, melyen Nagy Réka és Szokolai Lóránt növendékünk vettek részt. 

Szintén harmonikásaink sikere a május elején Érden megrendezett Kamarafesztiválon való részvétel, ahol duó és kvartett formációban szerepeltek. Felkészítő tanáruk: Szokolai Zoltán

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

további képek a fotógalériában

XIV. ALBA REGIA Országos Kamarazenei Verseny Székesfehérvár, 2019. április 26-28.

Április utolsó napjaiban került megrendezésre Székesfehérváron a XIV. Alba Regia Kamarazenei Verseny döntője, ahol iskolánkat a Hegedűtriónk képviselte.  A trió tagjai: KLEMM ANNA SÁRA, KOCH FANNI NIKOLETT, SIPOS ILKA. Felkészítő tanáruk: REMENYIK GABRIELLA.
Gratulálunk és további eredményes, sikeres munkát kívánunk!

Hangszerbemutató kiskoncertek a pomázi ovikban 2019. tavasz

A Tavaszi Szünet után a zeneiskolások lelkes kis csapata újra végigjárta a pomázi ovikat, ahol hangszerbemutató és táncbemutató kiskoncerteket adtak, ezzel bemutatva a legkisebbeknek, hogy mi mindent lehet a zeneiskolában tanulni. Az ifjú művészpalántákat nagy szeretettel fogadták a gyerekek- mindenkinek maradandó és szép emlék marad ez a három nap.

további képek a fotógalériában

A TWMI moderntánc tanszakának 

KOREOGRÁFUS Versenye 

2019. április 30.


Április utolsó napján másodjára rendezte meg a moderntánc tanszak az éves minősítő koreográfus versenyét. A megmérettetésben idén 6 produkció vett részt, köztük szóló, duó és csoportos produkciók. A versenyzők a saját maguk által összeállított koreográfiákat 3 tagú zsűri előtt adták elő. A legjobbak az év végi táncgálán is fellépési lehetőséget kapnak, ahol fény derül az eredményekre is. A legjobb koreográfia nyereménye idén is egy vándorkupa lesz, ami a tavalyi győztesekről -  Rádli Dóráról és Menczel Grétáról "száll át" az utódra/utódokra.

Gratulálunk minden résztvevő táncosunknak!

további képek a fotógalériában

A TWMI zongoristáinak és moderntáncosainak

közös estje 

KOCSÁR MIKLÓS 85. születésnapja tiszteletére

2019. március 28-án este a TWMI ifjú zongoristái és táncos lábú növendékei különleges hangversenyt szerveztek KOCSÁR MIKLÓS, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett kétszeres Erkel Ferenc-díjas, Kossuth-díjas zeneszerző, Érdemes Művész 85. születésnapja alkalmából. A koncerten a zeneszerző HANG-KÖZ-JÁTÉKOK című 30 zongoradarabból álló gyerekeknek íródott sorozata hangzott el, melyre a moderntánc szakos növendékek saját koreográfiát készítettek, a zongoristák pedig nemcsak a darabokat adták elő, hanem verseket írva megpróbálták szavakba önteni, miről szólhat a zene, mire gondolhatott a zeneszerző, mit jelentenek számukra ezek a darabok.

Ezzel a multikulturális programmal a gyerekek meghívást kaptak a Zenetanárok Társasága Zongora Tagozatának őszi rendezvényére Budapestre, ahol bemutatót tarthatnak a műsorból.

A koncerten közreműködött: Miszkuly Gabó, a rézfúvós tanszakunk növendéke, aki a verseket szavalta.

Felkészítő tanárok: Gilice Teréz és Vincze Éva.

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek és tanáraiknak egyaránt!

további képek a fotógalériában

Palacsintáskirály

2019. május 19-én vasárnap 17 órakor a TWMI-ben


Felvételi meghallgatás 2019/20 tanévre

PALACSINTÁSKIRÁLY a TWMI-ben 

2019. május 11-én szombaton és 

2019. május 12-én vasárnap 17 órától 

MINDEN JEGY ELKELT!!!!

A TWMI Zenés Diákszínpada szeretettel várja a kedves érdeklődő közönséget Fésűs Éva - Békés József: A palacsintáskirály c. előadására 2019. május 11-én, 12-én szombaton és vasárnap 17 órai kezdettel az iskola Hangversenytermébe. Támogatójegyek elővételben kaphatók az iskola irodájában.

XIX. Országos Tekerős Találkozó 

2019. május 4. szombat  TWMI, Pomáz

Szeretettel várunk Mindenkit a XIX. Országos Tekerős Találkozónkra 2019. május 4-én szombaton 9 órától a TWMI-be, ahol duda, klarinét, citera, tekerő oktatás, bográcsos ebéd, koncert és beszélgetés, valamint táncház várja az érdeklődőket! 

Tavaszi szünet a TWMI-ben 2019. április 18-23. Első tanítási nap: 2019. április 24. szerda KELLEMES HÚSVÉTOT 

ÉS JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Gratulálunk! 

Miszkuly Dóra Napsugár KÜLÖNDÍJBAN részesült a XV. Országos Zongoraverseny DÖNTŐJÉBEN

2019. március 29-31. között rendezték meg Nyíregyházán a XV. Országos Zongoraverseny DÖNTŐJÉT, ahol a Teleki-Wattay Művészeti Iskolát MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR képviselte. Külön öröm számunkra ez, hiszen az iskola fennállása óta először jutott el pomázi zongorista növendék "a jéghegy csúcsára" - erre a magas szakmai színvonalú megmérettetésre. 

Sugi a 2. korcsoport egyik legfiatalabb versenyzőjeként indult a versenyen és műsorával KÜLÖNDÍJBAN részesült. 

Szeretettel gratulálunk neki és felkészítő tanárának - Gilice Teréznek is.

további képek a fotógalériában

Nyílt Napok a TWMI-ben 2019. április 8 - 16.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Teleki-Wattay Művészeti Iskola nyílt napjaira, ahol bepillanthatnak a hangszeres és csoportos órák műhelytitkaiba és a hangszerek bátran kipróbálhatók mindenki számára. 

A látogatható órák beosztása az alábbi táblázatban található:


Tavaszi TWMI-Napok 2019. április 6-14.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Tavaszi TWMI-Napok rendezvénysorozat koncertjeire 2019. április 6 - 14. között az iskola Hangversenytermébe. A koncertekre elővételben támogatójegy valamint négyalkalmas felnőtt és diák bérlet kapható az iskola irodájában. A bevétel a PIFE és a Testvérmúzsák Alapítvány céljait szolgálja.

Házi Szolfézs Verseny 2019.

Iskolánkban első alkalommal rendeztük meg azt a játékos szolfézs versenyt, amelyen a 2. osztályba járó diákok vehettek részt. A gyerekek csoportokat alkotva közösen oldották meg a különböző feladatokat. A versengő 10 csapat közül harmadik helyezést ért el a Csillám - Láma csapat: Nagy Bora Gréta, Pap Magdaléna, Pálinkás Paula és Potecz Anna. Második lett a Fúvós - Zongora csapat - tagjai: Demjén Dorka, Kecskés Dóra, és Lugosi Nóra. Az első díjat a Dalos pacsirták nyerték el: Elekes-Balázs Zsófia, Gradsack Lilla, Ferencsik Domonkos és Szing Barnabás. Minden résztvevőnek szívből gratulálunk ! 

további képek a fotógalériában

Koncertlátogatás a Művészetek Palotájában

Puha György tanár úr jóvoltából március 27-én nyolc növendékünkkel a Művészetek Palotájában meghallgathattuk a Concerto Budapest zenekar lenyűgöző előadásában Igor Sztravinszkij: Tavaszi áldozat című művét. "

STEINWAY gálán jártunk... 

2019. március 23. Opera Zongoraterem, Budapest

2019. március 23-án szombaton az Opera Zongorateremben tartották a "Tavaszi" STEINWAY GÁLÁT, ahol a TWMI-t három zongorista növendék képviselte: BADRUDDIN PANNA FATIMA és BÁN BALÁZS a januári Szent István Konziban megrendezett "Tiéd a Steinway" koncertjén kaptak meghívást. Felkészítő tanáruk: SZKUBÁN JUDIT.

MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR (felkészítő tanára: Gilice Teréz) a februári XV. Országos Zongoraverseny Pest-, Fejér- és Nógrád megye területi válogatóján bejutott az országos döntőbe, melynek jutalmaként őt is meghívták a rendezvényre.

Az ifjú zongoristák egy olyan vadonatúj STEINWAY SPIRIO D-modellű zongorán játszhattak, amelyik néhány napja érkezett Magyarországra a hamburgi Steinway gyárból. 

további képek a fotógalériában

A TWMI zongoristáinak és táncosainak közös estje 

KOCSÁR MIKLÓS 85. születésnapja alkalmából 

2019. március 28. csütörtök 18.30 Hangversenyterem

Különleges esttel készülnek a zongoristák és a táncosok, melyen Kocsár Miklós: HANG-KÖZ-JÁTÉKOK c. kötetének bemutatására kerül sor. Az egész kötetet bemutató koncerten nemcsak a darabok fognak felcsendülni, hanem a gyerekek által íródott verseket is meghallgathatja a közönség és a táncosok koreográfiát is készítettek jónéhány zenéhez. A hangverseny 2019. március 28-án csütörtökön este 18.30-tól lesz látható és hallható a TWMI Hangversenytermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szereplők és felkészítő tanáraik: Gilice Teréz és Vincze Éva. 

Gratulálunk! 

A TWMI hegedű triója bejutott a 

XIV. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny DÖNTŐJÉBE

2019. március 6-án tartották iskolánkban a XIV. Alba Regia Kamarazenei Verseny Pest-, Fejér-, és Nógrád megyei válogatóját. A Teleki-Wattay Művészeti Iskolát képviselő - KLEMM EMMA SÁRA, KOCH FANNI, SIPOS ILKA alkotta - hegedű trió bejutott az április végén Székesfehérváron megrendezésre kerülő döntőbe! Gratulálunk felkészítő tanáruknak - REMENYIK GABRIELLÁNAK - is és sikeres felkészülést kívánunk!

Tehetségnap 2019.

Mindenkit szeretettel várunk a 2019. március 21-én csütörtökön 17.30-kor kezdődő Tehetségnapunkra a TWMI Kamaratermébe. A műsorban fellépnek iskolánk növendékei.

Újabb sikerek a TWMI ZONGORA tanszakán :) 

V. Papp Lajos Regionális Zongoraverseny, Biatorbágy

MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR 3. DÍJ

SZING BARNABÁS DICSÉRET

2019. március 12-13. között rendezték meg Biatorbágyon az V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt, ahol iskolánkat 4 növendék képviselte: OBERMAYER ANNABELL (2. korcsoport) - felkészítő tanára: OKABE ATSUKO,

SZING BARNABÁS (2. korcsoport), MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR (3. korcsoport), és SZŐCS DÓRA (3. korcsoport) - felkészítőjük: GILICE TERÉZ.

A versenyen a budapesti és a Pest megyei zeneiskolák növendékei vehettek részt, ahol a kötelező Papp Lajos darab mellé mindenki szabadon választott műsorral is készült. Növendékeink mindkét korcsoportban egy rendkívül erős mezőnyben szerepeltek és nagyon szép eredményekkel tértek haza: Szing Barnabás DICSÉRŐ OKLEVELET kapott a zsűritől, Miszkuly Dóra Napsugár pedig 3. HELYEZÉST ért el.

Valamennyi résztvevő zongoristánknak és tanáraiknak is szeretettel gratulálunk!

további képek a fotógalériában

A MODERNTÁNC tanszak improvizációs estje 

2019. február 28.

"Vajon mire jó a tánc? Mit tudunk vele kifejezni? Miért művelem? Ki vagyok én, amikor táncolok? Kire vagyok hatással, amikor táncolok? Mi is valójában a szabadtánc?"

Ezekre és hasonló kérdésekre keresték a választ a tanszak növendékei, amikor kitekintettek a moderntánc és a kortárstánc határára, hogy létrehozzák az  első improvizációs estjüket az 5. évfolyam segítségével.

további képek a moderntánc tanszak fotógalériájában

A Vujicsics Zeneiskola, a Kalász Művészeti Iskola és a TWMI zongora tanszakainak közös zongorahangversenye 

2019. március 7. SZENTENDRE

A három zeneiskola Szentendrén 2019. március 7-én csütörtökön este 18.30-kor tartotta meg a KISTÉRSÉGI PAPP LAJOS ZONGORAHANGVERSENYT, melyen a TWMI zongora tanszakán kívül a budakalászi KALÁSZ MŰVÉSZETI ISKOLA és a Vujicsics Zeneiskola zongora tanszakának növendékei játszottak. A koncerten azok a művek hangzottak el, melyek az V. Regionális Papp Lajos Zongoraversenyre készülnek és a gyerekeknek jó lehetőséget adott, hogy a verseny előtt kipróbálják magukat. Iskolánkat SZING BARNABÁS, MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR és SZŐCS DÓRA képviselte, akik 2019. március 12-13-án vesznek részt a Biatorbágyon megrendezésre kerülő versenyen.

Köszönjük a lehetőséget és sok sikert kívánunk minden induló zongoristának a megmérettetésen.

további képek a fotógalériában

Aranyeső a POMÁZI zongoristáknak :)

GRATULÁLUNK A FANTASZTIKUS EREDMÉNYEKHEZ! - 4 PÁROS - 4 ARANYDÍJ ! 

2019. február 28-március 3-ig immár negyedik alkalommal rendezték meg Eger városában a ZENEVARÁZSLAT NÉGYKEZES ZONGORAVERSENYT, ahol idén több mint 100 nevező indult.

Iskolánkat 4 páros képviselte:

MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR - GILICE TERÉZ (tanár-diák kategória, 2. korcsoport),

SZABÓ DOMONKOS JAKAB - SZABÓ DOROTTYA HANNA (3.korcsoport),

ANTALFY BALÁZS - PÁVÓ ANNA ZSÓFIA (4+ korcsoport) - felkészítő tanáruk: Gilice Teréz,

BÁN BALÁZS - BADRUDDIN PANNA FATIMA (5.korcsoport) - felkészítő tanáruk: Szkubán Judit.

Résztvevő diákjaink gyönyörűen szerepeltek a megmérettetésen és mindannyian ARANY MINŐSÍTÉST értek el, melyhez szívből gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak is egyaránt!

Az Egerben töltött hétvége alatt BOGÁNYI GERGELY, BALÁZS JÁNOS zongoraművészek csodálatos koncertjén kívül a gyerekek meghallgathatták MOCSÁRY KÁROLY gálakoncertjét is, ahol TAKÁCS BENCE szavalta magyar költőink megkapó verseit. A versenyt városnézés, pizzázás, séta az egri várba és az esti kártyacsaták tették feledhetetlen élménnyé mindenki számára.

további képek a fotógalériában

Gratulálunk 

Szokolai Lóránt harmonikás növendékünknek!

A felvételen Szokolai Lóránt , iskolánk harmonikás növendéke látható és hallható, aki az elmúlt években nyújtott kimagasló teljesítményéért elismerő oklevélben részesült. A felvétel 2017-ben készült-ebben az évben Lóránt a Paksi Nemzetközi Versenyen kétszeres (nemzeti és nemzetközi győzelmet) aratott. Szívből gratulálunk eddig elért eredményeihez és további sikereket kívánunk neki és tanárának Szokolai Zoltánnak egyaránt!

            

Gratulálunk HARMONIKÁSAINKNAK!

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola harmonikás növendékei, Nagy Réka és Szokolai Lóránt, elismerő oklevelet kaptak a Harmonikások Országos Társaságától az előző években végzett kiemelkedő szakmai munkájukért és kiváló eredményeikért. A díjkiosztásra és a gála koncertre 2019. 02. 02-án, Albertirsán került sor. Tanáruk, Szokolai Zoltán is elismerő oklevélben részesült. Több rangos felnőtt fellépő mellett Lórántot is felkérték szereplésre. Előző héten pedig Nagy Réka lépett fel nagy sikerrel az Országos Téli Hangversenyen, Budapesten a Fischer Annie Zeneiskolában. Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

további képek a fotógalériában

DUNAKANYARI IFJÚ MUZSIKUSOK 

XIII. Kamarazenei Találkozója 

2019. február 23. Tahitótfalu

2019. február 23-án ismét megrendezésre került a találkozó, ahol iskolánkat igen népes csapat képviselte. A fesztiválon nemcsak sokan voltak, hanem kiváló és magas színvonalú produkciókat mutattak be a résztvevő fiatal muzsikusok.

A TWMI képviseletében a Fuvolaegyüttes, a Csellózenekar, a Hegedűegyüttes, a Reneszánsz együttes, a Cselló duó, a Hegedű trió és a Zongora négykezes mutatkozott be ezen a gyönyörű szombat délelőttön, ahol a legjobb produkciókat a zsűri külön is értékelte:
KÜLÖN DÍJAT kapott:
a Négykezes páros: ANTALFY BALÁZS és PÁVÓ ANNA ZSÓFIA - tanáruk:GILICE TERÉZ;
A Hegedű trió:KLEMM EMMA SÁRA, KOCH FANNI és SIPOS ILKA - tanáruk: REMENYIK GABRIELLA;
A Reneszánsz együttes: HALÁSZ ENIKŐ, FETTER ZSÓFIA, MOLNÁR PETRA, SIPOS ILKA és PÁSZTOR CSILLA - tanáruk: FADGYAS GITTA;
Egyéni, sokoldalú teljesítményéért PÁSZTOR CSILLA - tanára LUKÁCS ZSUZSA
Tanári különdíjban részesült LUKÁCS ZSUZSA csellótanárunk.

Szívből gratulálunk a szép eredményekhez és további sikeres és jókedvű munkálkodást kívánunk az együtteseknek és felkészítő tanáraiknak! 

további képek a fotógalériában


 VUJICSICS EGYÜTTES koncert a TWMI-ben

Szeretettel várunk Mindenkit 2019. február 24-én vasárnap 17 órakor 

Vujicsics Tihamér 90. születésnapja alkalmából tartandó emlékestre, 

ahol a VUJICSICS EGYÜTTES koncertje lesz hallható.

Gratulálunk! 

Miszkuly Dóra Napsugár zongorista növendékünk bejutott a XV. Országos Zongoraverseny DÖNTŐJÉBE!

2019. február 12-én rendezték Cegléden a XV. Országos Zongoraverseny Pest, Fejér és Nógrád megyei területi válogatóját, ahol iskolánkat Miszkuly Dóra Napsugár (felkészítő tanára: Gilice Teréz) egyedüli indulóként képviselte a 2. korcsoportban.

Sugi korcsoportjában az egyik legfiatalabb zongoristaként versenyműsorával NÍVÓDÍJAT kapott a válogatón és az elért 53 pontos teljesítményével nemcsak az Országos Döntőbe jutott el, hanem egyúttal meghívást kapott a tavaszi STEINWAY Gálára a budapesti Opera Zongoraterembe.

A döntő március végén lesz Nyíregyházán, ahol ezt a rangos versenyt 3 évente rendezi az Oktatási Hivatal.

Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

további képek a fotógalériában

Gratulálunk a TWMI Fuvolaegyüttesének!

2019. február 1-3. között került megrendezésre a Hubay Jenő Zeneiskolában a IV. Kovács Imre Regionális Fuvola-Kamara Találkozó, melyen iskolánkat a Fuvolaegyüttes képviselte. A csapat nagy megtiszteltetésben részesült: Antal Mátyás, a zsűri elnöke őket választotta ki és tartott nekik egy nyílt kamarazene órát - óriási élményt adva ezzel a gyerekeknek, melyhez szívből gratulálunk!

Nyílt órák a TWMI Moderntánc tanszakán

2019. januárban szokásukhoz híven a Moderntánc tanszak öt osztálya tartott féléves nyílt órát, ahol a szülők és a rokonok is belepillanthattak, hogy mi folyik az órákon belül és mi mindent tanultak a táncosok az első félév folyamán.

További képek a moderntánc tanszak menüpont alatt

A ZeTa Zongora tagozatának Jubileumi Hangversenyén és fórumán jártunk...

2019. január 26-án szombaton a Zenetanárok Zongora Tagozat meghívásának eleget téve három kis zongorista növendékünk - SZING BARNABÁS, MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR és SZŐCS DÓRA (Gilice Teréz növendékei) Budapesten, a Józsefvárosi Zeneiskolában jártak egy jubileumi koncerten, ahol az 50 éve kiadott Zongoraiskola 2. kötetének népszerű darabjai csendültek fel a gyerekek előadásában.

A délutáni koncert előtt szakmai fórum és továbbképzés zajlott a zongoratanároknak, ahol a Zongoraiskola 2. kötetének tematikáját követve előadást hallhattak a hangnemkarakterisztikáról, a barokk zene tanításáról, az orosz karakterdarabokról és az etűdök fontosságáról. Ezt a színes programot zárta a budapesti és vidéki zeneiskolák növendékeinek koncertje, ahol a Zongoraiskola 2. jól ismert darabjai hangzottak el.

A koncert után nem maradhatott el a jól megérdemelt sütizés sem, ahol kiderült, hogy mindannyian várjuk a következő ZeTás programot!

További képek a fotógalériában

A TWMI Képzőművészet tanszakának képei láthatók a Hangversenyteremben

A képzősök féléves munkái megtekinthetők február elejéig. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

További képek a fotógalériában


KOKAS KLÁRA Nyílt Szakmai Nap a TWMI-ben 2019. január 26. szombat 9.00-17.00

Szeretettel várunk mindenkit 2019. január 26-án szombaton délelőtt 9 órától Nyílt Szakmai Napunkra, ahol bepillantást kaphatunk a Kokas-pedagógia alkalmazásának lehetőségeibe.

A részvétel regisztrációhoz kötött, melynek jelentkezési határideje 2019. január 20.

Bővebb információ és regisztráció: www.szuppanirenma.hu 


Tanítás nélküli munkanap a TWMI-ben 

2019. január 25. péntek

Iskolánkban 2019. január 25-én pénteken félévzáró tantestületi értekezlet lesz, 

ezért ezen a napon nincs tanítás.

A TWMI Jazz tanszakának félévi beszámolója 

2019. január 23-án szerdán 15.15 órától 

a Hangversenyteremben

A TWMI Jazz tanszaka szeretettel vár mindenkit 2019. január 23-án szerdán 15.15 órakor kezdődő félévi beszámoló koncertjére a Hangversenyterembe. A belépés díjtalan.

A Magyar Kultúra Napja 2019. január 22. 

Bolyki István festőművész kiállítása 

a TWMI Kamaratermében

Szeretettel meghívjuk Önöket 2019. január 22-én kedden 17.30-kor kezdődő rendezvényünkre, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából BOLYKI ISTVÁN festőművész kiállítása nyílik meg. A kiállítást megnyitja Buhály József festőművész, közreműködnek a Teleki-Wattay Művészeti Iskola növendékei. 

"Tiéd a Steinway" koncert a Szent István Konziban 2019. január 12. szombat

2019. január 12-én szombaton a Teleki-Wattay Művészeti Iskola zongora szakos növendékei ismét a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában jártak, hogy részt vegyenek egy újabb Steinway koncerten.

A koncert lehetőséget adott egy fantasztikus STEINWAY koncertzongorán való játékra, valamint a koncert után a gyerekek kiprópálhatták a csembalót és a hangversenyterem orgonáját is.

Ezen az egésznapos rendezvényen 4 növendékünk képviselte az iskolát, a délelőtti koncerten BÁN BALÁZS és BADRUDDIN PANNA FATIMA (Szkubán Judit növendékei), a délutáni hangversenyen pedig MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR és PÁVÓ ANNA ZSÓFIA (Gilice Teréz növendékei) vettek részt.

A rendezvényen jelen volt Cseke Márton, a magyarországi Steinway zongorák forgalmazóinak képviseletében, aki az általa legjobbnak ítélt produkciók előadóit meghívta egy közös koncertre az Opera Zongoraterembe.

Iskolánkat ez alkalommal Bán Balázs és Badruddin Panna Fatima képviselheti ezen az eseményen, melyhez szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

további képek a fotógalériában

Köszönet Szőke Emőkének és Lenkei Eszternek a MODERNTÁNC tanszak két segítőjének

A Moderntánc tanszak egy személyes ajándékkal köszönte meg az eddigi rengeteg munkát az őket régóta segítő Szőke Emőkének és Lenkei Eszternek. Emőke már a kezdetektől profi képeket készít a csapatról és minden eseményen ott van. Eszter varrónőként már rengeteg különleges és csodaszép jelmezt készített a táncos lábú diákoknak. Ajándékként egy személyre szóló képekkel tűzdelt tablót készítettek nekik a diákok. 

Gratulálunk!

NAGY RÉKA -harmonikás növendékünk- a IV. Nemzetközi Harmonikaversenyen, Grazban, 2018. november 25-én, nagyszerű játékáért EZÜST minősítést kapott. Gyönyörű eredményéért szívből gratulálunk neki is és felkészítő tanárának: SZOKOLAI ZOLTÁN tanár úrnak is.

A "VÖRÖS" Kiállítás a Pomázi Művelődési Házban 2019. január 5-12. között

2019. január 5-12. között a Pomázi Művelődési Házban ismét látható a VÖRÖS c. kiállítás, amely a TWMI KÉPZŐMŰVÉSZET tanszakának munkáiból került összeállításra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Téli szünet a TWMI-ben 

2018. december 21. péntektől 2019. január 2. keddig

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2019. január 3. csütörtök

Mindenkinek jó pihenést, Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk!


A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Adventi Koncertje 2018. december 14-én pénteken, 16-án vasárnap és 21-én pénteken 19 órakor 

a TWMI Hangversenytermében

vezényel: SZÉPLAKI ZOLTÁN

Támogatójegyek elővételben a zeneiskola irodájában kaphatók. 

Minden érdeklőt szeretettel várunK!

Adventi Koncert 

a Pomázi Római Katolikus Templomban 

2018. december 9. 16.00

Szeretettel várunk mindenkit 2018. december 9-én 16 órakor kezdődő hagyományos Adventi Koncertünkre a pomázi Római Katolikus Templomba. A műsorban fellépnek a TWMI növendékei és tanárai.

VIII. Farkas Ferenc Zongoraverseny erdményei 

2018. november 22-24. Dunakeszi 

Gratulálunk zongorista növendékeinknek !!!

MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR 3. DÍJ, BÁN BALÁZS KÜLÖNDÍJ

A hétvégén (NOVEMBER 22 -24. között) immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Dunakeszin a rangos versenyt, melyen a Teleki-Wattay Művészeti Iskolát négy növendék képviselte: az I. korcsoportban CHEEK CECÍLIA KINCSŐ, MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR, a II. korcsoportban SZABÓ DOMONKOS JAKAB (felkészítő tanáruk: Gilice Teréz), valamint a IV. korcsoportban BÁN BALÁZS (felkészítője: Szkubán Judit).

A háromnapos versenyen 4 korcsoportban közel 120 zongorista mérte össze tudását. Növendékeink nagyon szépen helyt álltak és tudásuk legjavát adták a versenyen. A legnépesebb első korcsoportban 57 versenyző között MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR versenyprogramjával 3. díjat nyert, BÁN BALÁZS pedig különdíjban részesült.

Eredményeikhez szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

További képek a fotógalériában


Erasmus +

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk egy újabb Erasmus + pályázatban fog részt venni. Az első megálló Törökországban, Kirsehir város volt, ahová Polányiné Takács Judit iskolánk igazgatónője, Knyazoviczki Zoltán gitár- és Vincze Éva tánctanárunk utazott el. A 6 nap alatt nemcsak megvitatták az előttük álló 2 év terveit és feladatait, hanem a fogadó iskola által szervezett órákon, hangversenyeken és tanfolyamokon is részt vettek. A házigazdák igyekeztek a török hagyományokkal is megismertetni az olasz, spanyol, angol és magyar nemzetből álló tanárcsoportot. Igazi török ételkülönlegességekkel és tradicionális zenével is szórakoztatták őket szabadidejükben. A hét közepén pedig egy kirándulást is tettek, hogy megnézzék Kappadókia területét, ahol azok a híres földalatti városok és sziklatemplomok találhatók, melyek az első keresztények búvóhelyei voltak. A következő megálló Angliában, Birminghamben lesz, ahová már zenei és képzőművész szakos diákok is ellátogatnak.

A 3D nyomtató használata a zeneoktatásban

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi Pedagógiai Napok keretében valósul meg rendezvényünk.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket bemutatóval, és konzultációval egybekötött előadásunkra. Részletek az alábbiakban:

Dalinda a'capella koncert lemezbemutató koncertje az őszi TWMI hét keretein belül 

2018. november 15 csütörtök 17.30

Szeretettel várjuk kedves érdeklődőinket a Dalinda énekegyüttes lemezbemutató koncertjére. A koncert első felében fellépnek a TWMI népzene szakos növendékei. Támogatójegy elővételben kapható az iskola irodájában.

JAZZ - NAP az őszi TWMI-héten 

2018. november 14. szerda 17.30 Hangversenyterem

Szeretettel várunk mindenkit a Jazz tanszak, valamint a CONTEMPO Lemezbemutató koncertjére. Támogatójegy kapható az iskola irodájában. A bevételek a Testvérmúzsák Alapítvány, valamint a PIFE céljait szolgálják.

Évfordulós Zeneszerzők Koncertje 

2018. november 12. hétfő 17.30 Hangversenyterem

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az őszi TWMI-hét rendezvénysorozatunk első hangversenyére - az Évfordulós Zeneszerzők Koncertjére, melyen fellépnek iskolánk növendékei és tanárai. Támogatójegy iskolánk irodájában elővételben kapható. 

Szeretettel gratulálunk Harmonikásainknak!

Szeptember 1-én Nagy Réka és Szokolai Lóránt duóban léptek fel a TANGO FACTORY BUDAPEST szezonnyitó Milonga fesztiválján.
Október 6-án és 13-án Nagy Réka részt vett a LURDY FAKTOR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÉN, ahol a döntőig jutott el.
Október 26-án Nagy Réka a III. DANUBIA TALENTS NEMZETKÖZI ZENEI VERSENY 1. díjasa lett. Réka egyedüli induló volt a harmonikások között ezért a zongoristákkal egy csoportban versenyzett ahol az első helyet két zongoristával együtt nyerte meg. 

Harmonikásaink Koncz Bianka, Nagy Réka, Szokolai Lóránt részt vettek a 14. Őszi Zenei Táborban is, amelyet a BARTÓK KONZIBAN rendeztek meg. Itt felléptek egyénileg és zenekarban is. Eredményeikhez szívből gratulálunk!

További képek a fotógalériában

Őszi TWMI Napok 2018. november 12-18.

Szeretettel várunk Mindenkit a Teleki-Wattay Művészeti Iskola őszi rendezvénysorozatára 

2018. november 12-18. között a Hangversenyterembe.

Támogatójegyek a zeneiskola irodájában elővételben kaphatók. A rendezvények bevétele a Testvérmúzsák Alapítvány és a PIFE céljait szolgálja. 

Őszi szünet a TWMI-ben 

2018. október 28. - november 4. 

A szünet utáni első tanítási nap: 

2018. november 5. hétfő

Kistérségi Zongoratanárok Fóruma 

2018. október 24. szerda

A Zene Világnapja OKTÓBER 1.

A jeles esemény alkalmából iskolánk nyolc tanára - Blaskó Mihály, Fadgyas Gitta, Gilice Teréz, Herczegh Zsuzsa, Klausz Csaba, Knyazoviczky Zoltán, Kulin Krisztina és Szokolai Zoltán - utazott POZSONYBA, hogy szlovák, szlovén és szerb kollégáikkal közös koncerten ünnepeljenek együtt.  A vendéglátók kedvessége, a város szépsége és a koncert hangulata felejthetetlen élményeket adott minden résztvevőnek.

További képek a fotógalériában.

Furulyás délután Polonkai Beátával 

2018. szeptember 21-én péntek délután 16 órakor 

a TWMI Kamaratermében

Szeptember 21-én pénteken második alkalommal tartott szakmai délutánt - közös órát - a Zeneiskola furulyás növendékeinek Polonkai Beáta, aki iskolánk növedéke volt közel hat éven keresztül, majd felvételt nyert a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Érettségi után, idén második éve a Lipcsei Régizene Akadémia növendéke, blockflöte, illetve barokk oboa szakon.A helyes légzés fontosságáról és elsajátításának módjáról tartott előadás után Bea a Zeneiskola néhány tanárával közösen egy rövid koncertet is adott a gyerekeknek.

Gratulálunk! 

2. Országos Zeneiskolai Tanárok Hegedűversenye, Szeged 2018. szeptember 15.

Idén második alkalommal rendezték meg Szegeden a hegedűtanárok országos versenyét, melyen iskolánkat REMENYIK GABRIELLA tanárnő képviselte, Gilice Teréz közreműködésével. A színvonalas megmérettetésen produkciójukat a zsűri KÜLÖNDÍJJAL és II. helyezéssel jutalmazta.

Gyönyörű eredményeikhez szívből gratulálunk!

Ars Sacra Fesztivál 2018. szeptember 23. vasárnap 16 óra Szent István Király Plébánia Templom, Pomáz

Zeneovi - Zenebölcsi foglalkozások a TWMI-ben

POMÁZ Város Napja 2018. szeptember 15.

Szeretettel várunk Mindenkit 2018. szeptember 15-én szombaton Pomáz Város Napjára, ahol iskolánkat a MODERNTÁNC tanszak képviseli, Zenés Diákszínpadunk egész napos foglalkozást tart és a programok között HARANGINÉ CSUTA ANNA képzős növendékeinek munkái is láthatóak lesznek.

"Pomázi Inspirációk" 

KIÁLLÍTÁS a Teleki-Wattay Művészeti Iskola 

nyári festészettáborának diákmunkáiból

Szeretettel várjuk Önöket 2018. szeptember 10. és 14. között a TWMI Kamaratermében látható kiállításra, ahol HARANGINÉ CSUTA ANNA és SZABÓ ÉVA tanárnő vezetésével a résztvevők  iskolai nyári táborában készült képei láthatók. 2018. szeptember 15-én szombaton a Művelődési Házban ugyanez az anyag megtekinthető a POMÁZ NAPJA alkalmából rendezett kiállításon is. 

Gratulálunk a résztvevők sikeres munkáihoz!


A TWMI csoportjainak névsora és órarendje a 2018/2019 tanévben

Tisztelt Szülők! Elkészült az iskola szolfézs órarendje és csoportbeosztása, kérjük a pénteki óraegyeztetésen mindenképpen személyesen jelenjenek meg először a szolfézstanároknál, majd a hangszeres tanároknál. Az esetleges óraáthelyezési kéréseket  ezen a napon lehet megbeszélni.

A hangszeres órák időpontjait a szakos tanárral kell egyeztetni a táblázatban megjelölt időpontban.

Palacsintás király és a DRÁMA Tanszak

Szeretettel vár minden lelkes érdeklődőt a dráma tanszak, melynek keretében a 2018/2019. tanévben a Palacsintás király színdarabot adják elő. 

Ha szeretsz játszani, és szeretnéd magad kipróbálni a színpadon, jelentkezz bátran!

Hírlevél

Azok a kedves érdeklődők, akik bővebben szeretnének informálódni iskolánk eseményeiről, programjairól, kérjük iratkozzanak fel a Hírlevelünkre.

Adó 1 %-a

Tisztelt Szülők!

Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-val  Alapítványunkat vagy Fúvószenekarunkat, hogy a zeneiskola növendékei számára a jövőben is minél több minőségi, tartalmas programot szervezhessünk!

Az adóbevallás kitöltésekor a megfelelő mezőbe írják be a

Testvérmúzsák Alapítvány nevét és adószámát: 18668597-1-13

vagy a

Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület nevét és adószámát: 18693355-1-13

Ezen túl elektronikus bevallás benyújtásakor is lehetőségük van elektronikus űrlapon rendelkezni adójuk 1 %-áról. Amennyiben az adóbevallás leadásakor nem rendelkeztek az 1 %-ról, később is lehetőség van felajánlani egészen május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban (a NAV részére címezve), vagy elektronikus formában.

Kérjük továbbá, ha családjuk, ismerősük, üzletfeleik körében van olyan személy, aki szívesen támogatná iskolánk alapítványát, ill. fúvószenekarát személyi jövedelemadója 1 %-ával, ajánlják azt!

Támogató együttműködésüket köszönöm!

Polányiné Takács Judit

Intézményvezető