Pályázati lehetőségek

Művészeti iskolák pályázati lehetőségei és tapasztalatai

A sikeres pályázatírások kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy olyan irányú fejlesztések is történhessenek a művészetoktatási intézményekben, amire a állami normatíva nem ad lehetőséget. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatokra a pályázati források adnak jelentős támogatást. A XXI. században kiemelt uniós feladat a szociális kompetenciák mellett az esztétikai és művészeti nevelés fejlesztése. Ehhez a megújuláshoz uniós támogatásokat lehet találni és kérni. 2009-től egyre több lehetőség nyílik az uniós pályázatokban való részvételre az alapfokú művészetoktatási intézményeknek is.

Úgy gondoljuk, hogy az innováció iránt érdeklődő iskolák számára kiemelt jelentőséggel bír ez a jó gyakorlat. A pedagógusok nevelési-oktatási módszereinek megújulásához szükséges továbbképzések támogatását ma már csak pályázati forrásokból lehet biztosítani. A gyermekek táboroztatásához, a különböző tanulmányi versenyek megrendezéséhez számos pályázati forrás áll rendelkezésre. Az iskolában folyó munkához szükséges tárgyi eszközök bővítésére is sok pályázat nyújt lehetőséget.

A forrásszerzés intézményen belüli technikái, szervezeti kultúrája:

- A pályázati kiírások figyelése a iskolavezetés feladata intézményünkben.

- A különböző pályázati kiírások tartalma szerint osztjuk el a pályázatírási munkákat. Ebben kiemelt segítséget nyújtanak a tanszakvezetők.

-A nyertes pályázatok pénzügyi lebonyolítását a Tankerület látja el.

A pályázatírás menedzsmentje: Igazgató, igazgatóhelyettes, tanszakvezetők


A sikeres pályázatírások kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy olyan irányú fejlesztések is történhessenek a művészetoktatási intézményekben, amire a állami normatíva nem ad lehetőséget. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatokra a pályázati források adnak jelentős támogatást. A XXI. században kiemelt uniós feladat a szociális kompetenciák mellett az esztétikai és művészeti nevelés fejlesztése. Ehhez a megújuláshoz uniós támogatásokat lehet találni és kérni. 2009-től egyre több lehetőség nyílik az uniós pályázatokban való részvételre az alapfokú művészetoktatási intézményeknek is.

Úgy gondoljuk, hogy az innováció iránt érdeklődő iskolák számára kiemelt jelentőséggel bír ez a jó gyakorlat. A pedagógusok nevelési-oktatási módszereinek megújulásához szükséges továbbképzések támogatását ma már csak pályázati forrásokból lehet biztosítani. A gyermekek táboroztatásához, a különböző tanulmányi versenyek megrendezéséhez számos pályázati forrás áll rendelkezésre. Az iskolában folyó munkához szükséges tárgyi eszközök bővítésére is sok pályázat nyújt lehetőséget.

A forrásszerzés intézményen belüli technikái, szervezeti kultúrája:

- A pályázati kiírások figyelése a iskolavezetés feladata intézményünkben.

- A különböző pályázati kiírások tartalma szerint osztjuk el a pályázatírási munkákat. Ebben kiemelt segítséget nyújtanak a tanszakvezetők.

-A nyertes pályázatok pénzügyi lebonyolítását a Tankerület látja el.


A helyi és a megyei pályázati lehetőségeken kívül országos és uniós pályázatokat is találtunk. Iskolánkban témaköröknek megfelelően alakultak pályázatíró csoportok, teamek, akik sikeres pályázatokat tudtak készíteni. Alapvető szükség volt ehhez, hogy a kollégák használják az informatikai eszközöket, az Internet. A pályázatok írása napjainkban már leginkább Interneten keresztül történik.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények között a pályázatírási gyakorlat ismereteink szerint még gyerekcipőben jár. Ennek a jó gyakorlatnak az átadásával szeretnénk segíteni azokon az intézményeken, akik nem mernek belekezdeni az ilyen irányú pénzforrás megszerzéséhez. Reményeink szerint azok az iskolák, akik tapasztalatainkat átveszik, bátrabban, sikeresebben fognak a különböző pályázati típusok és lehetőségek között válogatni.


A jógyakorlat átvételének ellenőrzése és értékelése a megvalósulás gyakorlatában a működés ereményessége a sikeres pályázatok számában mérhető. Az elmúlt években egyre több sikeres pályázatot írtunk.

Polányiné Takács Judit és Zsideiné Szőke Erika