Látható hangok

Táguló világ

A "Látható hangok" pedagógiai program a hallásnevelést és a szimbolikus gondolkodást, a hang és a jel kapcsolatára épülő írási-olvasási alapkészségek fejlesztését célozza egy komplex zenei - esztétikai foglalkozás révén. Mivel ezek az egész életpályát meghatározó alapképességek a korai években, nyolc éves korig fejleszthetőek a leghatásosabban, ezért a gyakorlatokat a szerző már óvodáskorban javasolja elindítani. A legutóbbi kutatások világszerte azt mutatják, hogy ha korán kezdik a komplex zenei -esztétikai foglalkozást és a hallás fejlesztését, az serkenti a gyermek kommunikációs- és tanulási képességét is. Minden gyereknek van egy vele született technikája a hangok elemzésére - képesek megérteni, elraktározni mindazokat a hangi információkat, amelyek fontosak a számukra a világgal való megismerkedés folyamatában. Ezért fontos tudatában lenni annak, hogy a környezet befolyásolhatja azt, mely hangi emlékek lesznek ismertek a gyermek számára, és ezek közül melyeket szeretnénk tudatosítani, felerősíteni a gyakorlások folyamán. Mindez meghatározza azt is, hogy milyen eligazodást tudunk adni a gyermekeknek az őket körülvevő zenei kultúra sokféleségében. A hallási tájékozódás ugyanis lényegesen befolyásolja biztonságérzetünket. Olyan kulturális anyagot ajánlatos közvetíteni a gyerekeknek. amely hosszú időn át fennmaradt, ezzel bizonyítva az általa hordozott általános emberi értéket: vagyis az európai kultúra anyagát. A mai élet sokrétűségét, kulturális változatosságát is érzékeltetni kell a zenei - esztétikai kifejezésformák sokféleségének gyakorlásával, hogy segítsük az azokban történő eligazodást. Mindez természetesen a gyermekek életkori fejlettségi szintjén történjék, a gondolkodási, a kommunikációs és a mindezt meghatározó élettani adottságaikat figyelembe véve.

Az oktatási csomag szerkezete:

"Esztétikai foglalkozások 3-8 éves gyermekek kommunikációs fejlesztéséhez" - módszertani segédkönyv.

"Kalandozások a hangok birodalmában" - az írási-olvasási problémák megelőzése zenével, esztétikai foglalkozással. Tanári segédkönyv.

"Munkalapok" a hang-jel kapcsolat gyakorlására.

"Hangképek CD 1-2" - változatos hanganyag a munkalapok kitöltéséhez.

"Vidám zenészek" - 120 népi gyermekdal gyűjtemény.

"Vidám zenészek dalai CD 1-2" - a népi játékdalok hangszeres kísérettel.