Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Immár második alkalommal nyerte el iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, így az elismeréssel 2017 óta büszkélkedhetünk. A sikeres pályázók megfelelő infrastrukturális háttérrel, színes szakmai módszertannal, magas szervezeti kultúrával és újító szemlélettel rendelkező intézmények, amelyek a saját jó gyakorlatokat, innovációkat képesek széles körben átadni más intézmények számára. 

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola pedagógusai számára megtiszteltetés és öröm a cím ismételt elnyerése, hiszen ez számukra munkájuk méltó elismerését is jelenti.


A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

"Zeneovi" foglalkozások a zeneiskolában

"Zene-bona" - "zenebölcsi" foglalkozások

Autista gyermekek furulyaoktatási módszerei, tapasztalatai

Az improvizáció jelentősége és használata az alapfokú zeneiskolában

Együtt a zenében és művészetekben - Az aranykulcs

Fuvola együttes

Reneszánsz táncok éve órarend szerint

Reneszánsz táncok projekthét, témahét keretében

Nemzetiségi együttes működése, kottaanyagának létrehozás

Zenés diákszínpad

Fúvószenekar, hangszerelés, kottaszerkesztő program

"Életre kelt képek" - összművészeti performance

Művészeti iskolák pályázati lehetőségei és tapasztalatai

Kapcsolattartó:

Polányiné Takács Judit intézményvezető, Varga Erzsébet koordinátor

Tel: 20/9970306, email: poljudit@gmail.com